ŚWIĘTY CZAS!

Kochana Wspólnoto Domowego Kościoła

Diecezji Pelplińskiej!

Niech w te Święta Bożego Narodzenia Nasz Pan Jezus Chrystus obdarzy nas łaską poznania Prawdy w świetle Jego Miłości 

i wypełniania woli Bożej w codziennym życiu idąc ku Wyzwoleniu.

Niech każda rodzina, małżeństwo oddaje się Bogu na wzór Maryi, która oddała się przez miłość Słowu Wcielonemu!

Świętem patronalnym Domowego Kościoła jest Niedziela Świętej Rodziny,

która w tym roku przypada 26 grudnia.

Pamiętajmy w tym dniu o całym Ruchu Światło-Życie, szczególnie polecając w modlitwach Świętej Rodzinie wszystkich członków DK

i osoby zaangażowane w życie Wspólnoty.

Warto w tym dniu przypomnieć sobie słowa Sługi Bożego

ks. Franciszka Blachnickiego:

Święta Rodzina rozpatrywana jako tajemnica wiary będzie dla każdej rodziny chrześcijańskiej objawieniem tajemnicy rodziny jako małego Kościoła – eklezjoli.
Kościół to wspólnota ludzi będąca wynikiem ich wspólnoty z Bogiem Ojcem przez Chrystusa w Duchu Świętym.
Pierwszą taką wspólnotą – małą komórką Kościoła była Święta Rodzina z Nazaretu.

Tutaj Chrystus przyjęty w Duchu Świętym po raz pierwszy zjednoczył z sobą i pomiędzy sobą dwoje ludzi – Maryję i Józefa.
W tym aspekcie Rodzina Święta z Nazaretu jest modelem i wzorem każdej rodziny chrześcijańskiej, która na Jej wzór ma się stać małym Kościołem.

Ks. Franciszek Blachnicki
(maszynopis – zawarty w pierwszej teczce pracy rocznej kręgów DK – „Apostolat rodzinny 1974/75”
Archiwum DK w Centralnym Domu Rekolekcyjnym DK w Krościenku)

Z darem modlitwy Wioletta i Andrzej Jasińscy – para diecezjalna DK