Rejonowy Dzień Wspólnoty w Bielawkach

W dniu 4 grudnia 2021 r. przeżywaliśmy w Bielawkach  Rejonowy Dzień Wspólnoty Ruchu Światło-Życie.Nasza radość była tym większa, że wspólnie z małżonkami i rodzinami z Domowego Kościoła świętowała Oaza Młodzieżowa z Gniewa i ze Skórcza oraz Oaza Dzieci Bożych ze Skórcza. 

Gościliśmy wśród nas ks. Artura Pukownika Diecezjalnego Moderatora Ruchu Światło-Życie w diecezji pelplińskiej, Moderatora Rejonu Tczewskiego Domowego Kościoła ks. Dariusza Ryłko, Moderatora Kręgu z Parafii Podwyższenia Krzyża w Tczewie ks. Roberta Ratkowskiego  oraz gospodarza miejsca ks. Stanisława Borzyszkowskiego.

Rozpoczęliśmy o godz.11.00 zapaleniem świecy – symbolu obecnego w zgromadzeniu Chrystusa, przez co  zawiązana została wspólnota.Następnie przed Najświętszym Sakramentem rozważaliśmy fragment Ewangelii św. Jana 15, 16-17 (Prawa przyjaźni z Chrystusem).

O godz. 11.45 rozpoczęła się  uroczysta Eucharystia, której przewodniczył ks. Artur Pukownik wraz z ks. Darkiem i ks. Robertem. 

Ksiądz Prezbiter  uradowany faktem zgromadzonych Wspólnot powiedział, że ks. Franciszek Blachnicki widząc wszystkie wspólnoty Ruchu Światło-Życie razem zgromadzone  na Dniu Wspólnoty, ukazują ten Ruch takim jakim On go widział tj. RAZEM, a nie OSOBNO. 

Ksiądz Artur w wygłoszonej homilii powiedział nam, że jeżeli będziemy umieli prosić to ustrzeże nas to przez grzechem pychy. O piękno liturgii zadbał Krzysiu. Nasza grupa muzyczna pod wodzą Jacka, Lidki i Mai uświetniła Eucharystię grą na gitarze i pięknym śpiewem.Komentarz do czytań przygotowała i odczytała Elżbieta, czytanie z dnia miał Wojtek, a psalm zaśpiewał Piotrek. Ułożoną przez siebie modlitwę powszechną odczytała Maja, zaś dary przynieśli Cecylia i Zygfryd.

Dziękujemy ks. Arturowi za piękną Eucharystię i za poruszające Słowo Boże. 

Radość tym większa, bo zaproszeni na wygłoszenie konferencji Ewa i Ireneusz Rogala uczestniczyli z nami we Mszy św.Dziękujemy wszystkim uczestnikom Eucharystii za ich obecność pomimo panującej pandemii.
Nasz założyciel sługa Boży ks. Franciszek Blachnicki powiedział, że w odpowiednio przeżytej Eucharystii „będzie się w nas dokonywała przemiana w nowego człowieka”.

Dziękujemy wszystkim uczestnikom Eucharystii za ich obecność pomimo panującej pandemii.
Nasz założyciel sługa Boży ks. Franciszek Blachnicki powiedział, że w odpowiednio przeżytej Eucharystii „będzie się w nas dokonywała przemiana w nowego człowieka”.

Posileni duchowo spotkaliśmy się wszyscy na wspólnej agapie, aby wzmocnić ciało na dalszą część spotkania – z pełnym żołądkiem inaczej się myśli, słucha i przyjmuje treści głoszone podczas konferencji.

„Moja i Twoja Wiara” – to motto spotkania z naszymi gośćmi Ewą i Ireneuszem Rogala. Oni to w 2001 roku założyli pierwszą różę rodziców modlących się za swoje dzieci. 

Ireneusz wraz z żoną jest tymczasowym Koordynatorem  Krajowym  w  zakresie  organizacji struktury  Różańca Rodziców  i  koordynuje dzieła RR w parafii Archikatedralnej w Gdańsku – Oliwie obejmując również zadania ogólnopolskie.  17 czerwca br. Arcybiskup Gdański włączył RR w struktury Żywego Różańca na terenie Diecezji Gdańskiej. Modlitwa trwa nadal, rozwija się i zatacza coraz szersze kręgi.

W bardzo przyjaznej atmosferze opowiadali nam o swojej wierze, przytaczając liczne świadectwa swoje oraz bliskich i znajomych, którzy doświadczają cudów będących wynikiem siły modlitwy różańcowej.

Nasze świętowanie zakończyliśmy Koronką do Bożego Miłosierdzia, którą poprowadził ks. Darek i  pobłogosławił nam wszystkim. 

Długo jeszcze po zakończeniu trwały rozmowy z gośćmi Ewą i Irkiem – padało wiele pytań i było wiele radości oraz zabawnych opowiadań. Wszystkim przyświecało pragnienie tego, aby ziarno zasiane w nas zakiełkowało nowymi różami rodziców modlących się wspólnie za dzieci.

Siła w modlitwie dla rodziny, dla jej przetrwania, dla jej wzrastania na chwałę Pana. 

                                                                                            Ewa i Janusz