Kochana Wspólnoto Domowego Kościoła Diecezji Pelplińskiej!

8 grudnia, w uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny, obchodzimy święto patronalne Ruchu Światło-Życie oraz Instytutu Niepokalanej Matki Kościoła.

Kochana Wspólnoto Domowego Kościoła Diecezji Pelplińskiej! 
8 grudnia, w uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny, obchodzimy święto patronalne Ruchu Światło-Życie oraz Instytutu Niepokalanej Matki Kościoła. 

Pamiętajmy w tym dniu, szczególnie w naszych modlitwach o całym naszym Ruchu (Oazie Dzieci Bożych, Oazie Młodzieżowej i Domowym Kościele) oraz o Członkiniach Instytutu Niepokalanej Matki Kościoła. 
Niepokalana Matko Kościoła, módl się za nami! 
Niepokalana powinna być dla nas najdoskonalszym wzorem Nowego Człowieka oddanego całkowicie w Duchu Świętym Chrystusowi, Jego słowu i dziełu; dlatego oddawajmy się Jej, rozważając z Maryją w Różańcu tajemnice zbawienia i naśladując Ją. O tym mówią Drogowskazy Nowego Człowieka 

Dzień Uroczystości Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny 
jest szczególny dla całego Ruchu Światło-Życie, który Sługa Boży ks. Franciszek Blachnicki często nazywał dziełem Niepokalanej.  Tego dnia w wielu miejscach Polski – i nie tylko – grupy i wspólnoty oazowe mają się spotykać na modlitwie, wspólnej Mszy Świętej na znak jedności z Ruchem w kraju i poza jego granicami. Jest to kolejna okazja do odkrywania swojej oazowej tożsamości. 

Moje Niepokalane Serce zwycięży! 
Maryjność Ruchu Światło-Życie wyraża się w tytule: 
„Niepokalana, Matka Kościoła”, pod którym Maryja jest czczona. Niepokalana, Matka Kościoła jest szczególną patronką 
Ruchu Światło-Życie.