Adwentowy Dzień Wspólnoty w Stężycy

W sobotę, 4 grudnia w parafii pw. Świętej Katarzyny Aleksandryjskiej przeżywaliśmy Adwentowy Dzień Wspólnoty. W tym radosnym dniu udział wzięły rodziny z Domowego Kościoła rejonu kartusko-kościerskiego, para diecezjalna Wioletta i Andrzej Jasińscy, moderator naszego rejonu ks. Jan Lubiński oraz ks. Sławomir Ossowicki z Sierakowic. 

Zawiązanie wspólnoty rozpoczęliśmy od zapalenia świecy i modlitwy do Ducha Świętego, która wprowadziła wszystkich do Namiotu Spotkania przed Najświętszym Sakramentem. Głównym punktem Dnia Wspólnoty była Eucharystia. W homilii ks. Jan Lubiński nawiązując do słów ewangelii przypomniał nam, aby nieustanie dziękować Bogu za łaski, które codziennie otrzymujemy „Darmo otrzymaliście, darmo dawajcie”. Po Komunii Świętej kilkoro członków naszej wspólnoty złożyło uroczyste ślubowanie modlitwy w intencji ks. Jana Lubińskiego w ramach Apostolatu Margaretka.

Po Mszy św. tradycyjnie wszyscy udali się na agapę do pobliskiej szkoły, gdzie mogliśmy się posilić pyszna zupą, porozmawiać przy kawie i cieście oraz cieszyć się darem wspólnoty. Kolejnym punktem spotkania była konferencja pt. „Prawda”. Ks. Jan Lubiński podkreślał, aby w poszukiwaniu prawdy zawsze pamiętać o miłości do bliźniego. Zwrócił uwagę również na to, że nie jest przypadkiem to, że jesteśmy chrześcijanami – katolikami właśnie w tym czasie. Zachęcał do dawania świadectwa gdziekolwiek będziemy i budowania jedności.

Po niej małżonkowie wzięli udział w spotkaniach w grupie, w trakcie których dzieliliśmy się tym skąd czerpiemy wiadomości o świecie, jak rozpoznajemy wiarygodne źródła informacji oraz gdzie szukamy prawdy. Zastanawialiśmy się również nad słowami ewangelii Łk 1, 26-38 – jak Boże słowo zmieniło życie Maryi i jaka była jej postawa.

W tym czasie, obecnymi na Dniu Wspólnoty dziećmi opiekowała się diakonia wychowawcza pod kierownictwem Klaudii i Ani. Niespodzianką dla dzieci była wizyta św. Mikołaja, który obdarował wszystkich słodkimi upominkami.

Wdzięczni Bogu za doświadczenie wspólnoty, w której wzajemnie sobie posługujemy zakończyliśmy ten dzień Koronką do Miłosierdzia Bożego. 

Dziękujemy wszystkim, którzy posługiwali w diakonii liturgicznej, wychowawczej, muzycznej, dzięki którym mogliśmy owocnie przeżyć ten dzień. Ogromne podziękowania kierujemy do rodzin z kręgu parafii ze Stężycy, które w sposób szczególny wzięły udział w organizacji tego dnia oraz wszystkim za dary stołu na agapę.

Pamiętając o modlitwie,
Sabina i Łukasz Grzenkowicz
Para rejonowa