Krąg rejonowy pod hasłem „Prawda”

W poniedziałek 29. listopada w Stężycy odbył się krąg rejonowy rejonu kartusko – kościerskiego. W spotkaniu zgodnie z zasadami DK uczestniczyli moderator ks. Jan Lubiński, para rejonowa Łukasz Grzenkowicz (Sabina pozostała w domu z powodów zdrowotnych) oraz animatorzy kręgów z rejonu, goszczono również parę diecezjalną Wiolettę i Andrzeja Jasińskich. Spotkanie rozpoczęło się od adoracji Najświętszego Sakramentu w kościele parafialnym, który był dla uczestników okazją do Namiotu Spotkania.

Następnie spotkanie kontynuowano w pobliskiej salce. Spotkanie składało się z 3. części. Na początku obecni podzielili się swoimi troskami i radościami z swoich rodzin oraz kręgów. Animatorzy kręgu przekazali informację na temat tego ile małżonków planuje wziąć udział w rekolekcjach letnich na koniec roku formacyjnego. Prawie z każdego kręgu 1 lub 2 małżeństwa planują wybrać się na rekolekcje.

Podczas drugiej – modlitewnej części spotkania małżonkowie modlili się w intencji trwającego synodu. Ostatnią częścią była formacja, której tematem była „Prawda”. Temat okazał się bardzo aktualny i potrzebny, gdyż umożliwił uczestnikom zrozumienie, że bardzo ważne jest zachowanie równowagi pomiędzy prawdą, a miłością. Bardzo wyraźnie podkreślił to ks. Jan na koniec tej części spotkania, mówiąc:

Bardzo dobrze, że tak bardzo się różnimy. Dzięki temu mamy teraz możliwość w praktyce stanąć ponad tymi różnicami, aby miłując się szanować siebie nawzajem.

Na koniec spotkania podzielono posługi na Rejonowy Dzień Wspólnoty w Stężycy, który odbędzie się 4 grudnia. Para rejonowa przekazała również informacje dotyczące nadchodzących wydarzeń i kalendarz pracy rocznej w rejonie oraz zaproponowała, aby powołać Diakonię Par Pilotujących. Małżeństwa, które będą posługiwać w tej diakonii będą w gotowości do prowadzenia pilotażu kręgów oraz będą się spotykać aby się wspólnie formować. Zaproponowano również, aby animatorzy w swoich kręgach podjęli temat wybrania dla swoich kręgów patronów.

Na koniec para diecezjalna wręczyła upominki ks. Janowi oraz wszystkim animatorom. Kolejne spotkanie kręgu rejonowego odbędzie się 7 marca, tuż przed Rejonowym Dniem Wspólnoty (12 marzec).