Mszą Świętą rozpoczęliśmy rok formacyjny 21/22 DK w rejonie tczewskim

Dnia 04.10.21r.  rozpoczęliśmy w  parafii pw. Wszystkich Świętych w Skórczu nowy rok formacyjny pod  hasłem PRAWDA – KRZYŻ – WYZWOLENIE wspólnie z  Oazą  Młodzieżową i wspólnotą Dzieci Bożych Ruchu Światło-Życie. Mszy Świętej przewodniczył ks. Stanisław – Opiekun Oazy Młodzieżowej w Skórczu.

Ks. Proboszcz Dariusz Moderator Rejonu Tczewskiego był obecny z nami duchem, z uwagi na chorobę.  

W liturgii uczestniczyli przedstawiciele poszczególnych kręgów: Wojtek odczytał fragment z Księgi proroka Jonasza,  Celina  zaśpiewała Psalm  i Aklamację. Modlitwę Powszechną opracowała i odczytała  Renata. Słowo Boże i Kazanie wygłosił ks. Stanisław. Oprawą muzyczną zajął się Wojtek i Ania. Oaza Młodzieżowa przyniosła do ołtarza dary. Podczas liturgii zawierzyliśmy Rejon Tczewski Domowego Kościoła  Niepokalanej Matce Kościoła Maryi. Akt Zawierzenia odczytał ks. Stanisław a wszystkie wspólnoty zgromadzone odpowiedziały Amen. 

Niepokalana, Wszechpośredniczko Łask, nieba i ziemi Królowo, Ucieczko grzesznych i Matko nasza najmiłościwsza, jako, klękamy przed Bogiem i Tobą, Maryjo, w obecności Aniołów i Świętych oraz naszego ojca duchowego, ks. Franciszka Blachnickiego, aby oddać Twojemu Niepokalanemu Sercu naszą Wspólnotę Domowego Kościoła Ruchu Światło-Życie w Rejonie Tczewskim. Twojemu Niepokalanemu Sercu oddajemy całą naszą formację, wszystkich kapłanów posługujących w naszym Rejonie. Oddajemy Tobie na własność nas samych, nasze rodziny, rodziców, młodzież i dzieci, ich myśli, plany, dobra duchowe i doczesne, przeszłość, teraźniejszość, przyszłość i całą wieczność. Niepokalane Serce Maryi uwolnij i zachowaj wszystkich od wszelakich zniewoleń oraz ulecz wszelkie konsekwencje grzechów. Maryjo Niepokalana, rozporządzaj nami według zamiarów i planów miłości Bożej. Spraw, aby nasze serca otworzyły się na płomień miłości Twojego Niepokalanego Serca. Niech Ono zatryumfuje w sercach wszystkich osób tworzących naszą wspólnotę. Niech przez Twoje Niepokalane Serce, Maryjo w nas zatryumfuje Królestwo Najświętszego Serca Jezusowego.

Amen                                                                                 

Zostały poświęcone świece dla kręgów,  które para rejonowa w asyście księdza wręczyła animatorom kręgów. Ponadto każdy Krąg otrzymał, dzięki staraniom ks. Dariusza Moderatora Rejonu, dla wszystkich małżeństw różańce wykonane przez dzieci z Oazy w Kenii. Zdobyte w ten sposób fundusze przeznaczają na organizację oaz w Kenii, zaś wybranego  dnia, modlą się za tych wszystkich, którzy posiadają ich różańce.

Pod koniec Mszy Św. nowo wybrana para podziękowała Danusi i Zbyszkowi za posługę w Rejonie w latach 2018 – 2021, Parze Łącznikowej Geni i Krzysztofowi oraz Cezaremu, który przez trzy lata był skarbnikiem rejonu. Zgromadzonym zostali  przedstawieni Basia i Arek, którzy będą pełnili posługę skarbnika. Ustępująca Para Rejonowa podziękowała za współpracę wszystkim kręgom i złożyła życzenia Ewie i Januszowi. Mszę zwieńczyło błogosławieństwo ks. Prezbitera.

Ewa i Janusz Sala