Krąg Animatorów DK Rejonu Tczewskiego

Odbył się 28 września we wspólnocie z nowym księdzem moderatorem Dariuszem Ryłko proboszczem parafii pw. Wszystkich Świętych w Skórczu oraz nową para rejonową Ewą i Januszem Sala.W spotkaniu poza animatorami kręgów uczestniczyła ustępująca para rejonowa:Danuta i Zbyszek Brauer oraz skarbnik rejonu: Czarek Olszewski.

             I. Część modlitewna   

 • Zapalenie świecy i modlitwa do Ducha Świętego, 
 • Modlitwa spontaniczna jako odp. na słowo Boże: Łk 9,51-56, 
 • Tajemnicę różańca z dopowiedzeniami: Modlitwa Pana Jezusa w Ogrójcu 
 • Modlitwa za wstawiennictwem ks. F. Blachnickiego 

           IICzęść organizacyjna 

 • Gromadzenie i uzupełnienie danych o kręgach. 
 • Informacja  Danki i Zbyszka z posług.  
 • Sprawozdanie finansowe  skarbnika Cezarego. 
 • Przekazanie Animatorom Zasad Domowego Kościoła (zatwierdzone Uchwałą KEP z dnia 11.06.2021) do omówienia na kręgach,  
 • List Kręgu centralnego z sierpnia 2013 , ZESZYT Nr. 164 
 • Spotkania w kręgach, odwiedziny kręgów . 

           Propozycja – rozważenie w Kręgach przyjęcia Patrona Kręgu   

 • Uczestnictwo Rejonu w DDW w dniu 02.10.21 r. i rozdzielenie zadań . 
 • Organizacja Mszy Świętej w dniu 04.10.2021 inauguracyjnej rok formacyjny w DKRT oraz Zawierzenie Rejonu Tczewskiego Ruchu „Ś-Ż” gałęzi rodzinnej Domowy Kościół Maryi Niepokalanej. 
Ewa i Janusz Sala