Rozpoczęcie roku formacyjnego 2020/2021 DK Bytów

Tradycyjnie, jak w każdy drugi czwartek miesiąca, wspólnota Domowego Kościoła rejonu bytowskiego, spotkała się na wspólnotowej Eucharystii w kościele pw. św. Filipa Neri. Tym samym rozpoczynając nowy rok formacyjny 2021/22 z hasłem przewodnim „Prawda – Krzyż – Wyzwolenie”.
Na zakończenie Eucharystii nowe pary animatorskie ze światłem Chrystusa zostały rozesłane do pracy w swoich macierzystych kręgach. W tym roku formacyjnym w naszym rejonie pracować będą cztery kręgi małżeństw. Księdzem moderatorem kręgu św. Filipa i kręgu św. Józefa pozostaje ks. Krzysztof Szary, natomiast w pozostałych dwóch kręgach nastąpiły zmiany kapłanów. Krąg Jana Pawła II poprowadzi ks. Piotr Stępień, a krąg św. Franciszka ks. Jarosław Oszuścik.
Nasz dotychczasowy moderator rejonowy ks. Robert Kierbic został moderatorem diecezjalnym DK, dlatego też o ponowne pełnienie tej funkcji moderatora rejonowego poprosiliśmy ks. Krzysztofa Szarego.

Małgorzata i Krzysztof Nowak,
para rejonowa