Krąg Rejonu tczewskiego

Kochani w piątek 04 czerwca  br. odbył  się  online Krąg Rejonowy.  Frekwencja była prawie 100% (na 10 kręgów – uczestniczyło 9).  Krąg  udało się przeprowadzić sprawnie i bez zakłóceń.  

Podzieliliśmy się życiem małżeńskim  
i rodzinnym oraz informacjami o naszych kręgach, o ich sukcesach i kłopotach…  

Najważniejsza jak wiemy jest modlitwa, bo: 

„Gdzie dwóch albo trzech gromadzi się w Moje imię, tam jestem pośród nich”  
(Mt 18, 20). 

Każdy z nas zapalił u swoim domu świece i pomodliliśmy się do Ducha Świętego.  Podzieliliśmy się słowem Bożym (Mk12, 35-37). Uwielbiliśmy Pana w krótkiej modlitwie spontanicznej. Odmówiliśmy tajemnicę różańca  Zesłanie Duch Świętego w zbudzonych  sercu intencjach. Część modlitewną zakończyliśmy modlitwą za wstawiennictwem  Ks. Franciszka Blachnickiego.  

Dziękujemy naszemu moderatorowi Ks. Arkowi i animatorom za uczestnictwo w kręgu rejonowym, za poświęcony czas, za wspólną modlitwę i zaangażowanie. Widać  w każdym z WAS troskę o krąg. Ogromnie się cieszymy, że mimo tak trudnej sytuacji w naszym rejonie odbywały się spotkania kręgów. Sposób spotkania był uzależniony od sytuacji rodzin w kręgach, ponieważ niektóre małżeństwa opiekują się starszymi rodzicami, inne musiały przechodzić testy na covida  z uwagi na ciągłe wizyty  w szpitalu, a inne osoby z uwagi na swoje choroby musiały się chronić same… Dlatego wybieraliśmy w kręgach  najlepsze opcje spotkań. W związku z czym jedne kręgi spotykały się online, drugie hybrydowo, a inne spotykały się w realu korzystając z  dużych salek  w parafiach. Ten trudny i nietypowy  czas był sprawdzianem dla nas wszystkich… Ile wynieśliśmy z naszej formacji…  Ile mamy troski za siebie,  ile zrozumienia, ile  miłości… W tym czasie było to bardzo ważne, aby na nikogo nie naciskać i aby każdy decyzje  podejmował  w  wolności…   
Niech każdy  z nas sam sobie odpowie w cichości serca na ile zdał ten trudny egzamin i  jaką ocenę może  sobie wystawić… 

Omówiliśmy także  nasz Rejonowy Dzień Wspólnoty. To czas kiedy możemy spotkać się w realu 26 czerwca br. w Skórczu  na wspólnej Eucharystii, Adoracji Najświętszego Sakramentu.  To czas gdzie możemy budować  Żywą Wspólnotę. Będzie również  wybierana nowa  Para Rejonowa.   Przewidziane jest  wiele atrakcje dla dzieci. Zaplanujcie więc sobie  ten czas, tym bardziej, że data była znana już w miesiącu lutym. 
 

Krąg zakończyliśmy odczytaniem modlitwy Magnificat i  Błogosławieństwem Ks. Arka.  

                                                               Niech Wam Pan

Błogosławi i Strzeże 

                                                               Z modlitwą  

                                                               Para Rejonowa 

                                                              Danka i Zbyszek