O rekolekcjach wakacyjnych A/D 2021r

W ubiegłym roku formacyjnym doświadczyliśmy wielu trudnych sytuacji, także braku możliwości przeżywania rekolekcji  naszej wspólnoty.  Oaza młodzieżowa miała więcej szczęścia (organizując rekolekcje), którego im szczerze gratulujemy. Także inne wspólnoty katolickie naszej diecezji organizowały kilkudniowe spotkania i rekolekcje dla swoich członków.

W tym roku, przywołując słowa pełne troski, ale też nadziei i zachęty, jakie skierował do Domowego Kościoła krąg centralny – fragment tekstu poniżej oraz pełna treść:  http://www.dk.oaza.pl/aktualnosci/list-kregu-centralnego-pazdziernik-2020/

Musimy pamiętać o tym, że: „Droga ku dojrzałości chrześcijańskiej wiąże się z odpowiedzialnością za własną formację. I nie chodzi tu o formalne „zaliczanie” kolejnych stopni, albo proste „odhaczanie” kolejnych zrealizowanych zobowiązań, ale o drogę ucznia Jezusa, o naśladowanie Jego sposobu życia i ciągłą przemianę serca. Do tego w tym trudnym czasie jesteśmy szczególnie wezwani.

Wyrazem naszej chrześcijańskiej dojrzałości, owocem przeżywanej formacji powinna być postawa diakonijna – postawa służby, czyli postawa miłości bliźniego i odpowiedzialności za innych, a także radosne świadectwo trwania na drodze wiary, niezachwianej nadziei oraz zaufania Bogu, także w sytuacjach trudu i cierpienia.(…)

Zatem, gorąco zachęcamy małżonków i całe rodziny, do przeżycia tegorocznych  rekolekcji wakacyjnych, korzystając z oferty przygotowanej przez diecezjalną Diakonię Oaz Rekolekcyjnych (DOR). 

Pamiętajmy, że jesteśmy w sytuacji nadzwyczajnej i musimy do niej dostosować wszystkie sfery naszego życia, ale  „-nam nie wolno w miejscu stać…”,  a w kwestii rekolekcji stosować się do aktualnej sytuacji epidemicznej i wynikających z niej obostrzeń.

DOR naszej diecezji opierając się na treściach z Listu kręgu centralnego, podtrzymuje rozeznanie, że formuła rekolekcji przeżyciowych nie jest możliwa do przeniesienia w całości w przestrzeń wirtualną – więc mimo naturalnej chęci przeniesienia do sieci różnych spotkań DK, nie planujemy ORAR-ów czy Oaz rodzin online.’’

Zaufajmy Panu Bogu, że przygotowana dla nas droga formacji w części tak istotnej, jaką są rekolekcje, będzie bezpieczna tak dla nas i naszych dzieci jak i dla zespołów diakonii oaz rekolekcyjnej .

Przemódlcie i przemyślcie Waszą decyzję o uczestnictwie Waszego małżeństwa/rodziny w tegorocznej Oazie Rodzin I i  II stopnia (OR I i OR II), a także Oazy Rekolekcyjnej Animatorów Rodzin I i II stopnia ( ORAR I i II stopnia).

Czekamy z nadzieją na Wasze zgłoszenia. Zapisy przez stronę: pelplin.oaza.pl

Oczywiście zachęcamy także do przeanalizowania możliwości uczestnictwa w rekolekcjach organizowanych przez inną diecezję.

UWAGA: Na rekolekcjach wakacyjnych organizowanych w Pelplinie, w odpłatności za rekolekcje, będzie możliwe płacenie Bonem turystycznym.

Dla przypomnienia:

„Zasady Domowego Kościoła”

  ROZDZIAŁ II Cele, zadania, program i metody działania Domowego Kościoła

Pkt 19.

Do istoty pracy formacyjnej w kręgach należy również uczestnictwo w różnego rodzaju rekolekcjach organizowanych przez DK: rekolekcjach 15-dniowych I, II, III stopnia (oazach rodzin), kilkudniowych Oazach Rekolekcyjnych Animatorów Rodzin (ORAR I  i  II stopnia), rekolekcjach ewangelizacyjnych i  tematycznych. Rekolekcje te przeznaczone są dla małżonków wraz z  dziećmi, jeśli nie ma przeszkód organizacyjnych. Na rekolekcjach (zwłaszcza 15-dniowych) powinien być realizowany także program formacyjny dla dzieci.

Program oazy I stopnia ma charakter ewangelizacyjno-katechumenalny; omawiane są również zagadnienia z zakresu duchowości małżeńskiej.

Oaza II stopnia rozwija biblijne podstawy inicjacji liturgicznej; omawiane jest również przeżywanie okresów liturgicznych w rodzinie.

Oaza III stopnia ukazuje rzeczywistość Kościoła jako wspólnoty.

ORAR I stopnia pogłębia rozumienie istoty, celu, duchowości i metody DK jako nurtu wspólnot rodzinnych w ramach Ruchu Światło-Życie.
ORAR II stopnia przygotowuje małżeństwa do świadomego podjęcia posługi pary animatorskiej, ukazując wagę i odpowiedzialność zadań animatorów.

Niniejsze opracowanie przygotowali  Genia i  Krzysiu Wieccy,  przy współpracy odpowiedzialnych za DOR.

Odpowiedzialni za DOR
Basia i Henio Urbańscy