Relacja po Kręgu Rejonowym DK Lębork

W sobotę 13.03.2021 r. odbyło się kolejne w nowym roku formacyjnym spotkanie Kręgu rejonowego DK. Ze względu na panującą nadal pandemię, spotkanie odbyło się online.

Podczas dzielenia się życiem wszystkie pary animatorskie przedstawiły, co działo się w kręgach od poprzedniego spotkania tj. od listopada 2020 r. Dzielono się radościami z formacji duchowej w swoich kręgach. Mówiono również o problemach, np. związanych z odbywaniem spotkań w tym tak trudnym okresie.

Para Rejonowa – Lucyna i Wojtek przedstawiła relację ze styczniowego spotkania Kręgu Diecezjalnego, którego jednym z punktów był udział w rekolekcjach. Przekazano informację ze spotkania z biskupem pelplińskim Ryszardem Kasyną, podczas wizytacji kanonicznej w Sanktuarium św.Jakuba Apostoła w Lęborku.

Wielką radością jest zawiązanie kręgu pilotowanego przy parafii Wniebowzięcia NMP w Cewicach. Posługi pilotowania podjęli się Agnieszka i Andrzej, zaś moderatorem – opiekunem duchowym kręgu został ks.Janusz Osnowski.

Przedstawiła również spostrzeżenia ze spotkań w kręgach, które odwiedziła.

Po zapaleniu świecy i modlitwie poprowadzonej przez Moderatora Rejonowego ks. Andrzeja Żura,  dzielono się słowem Bożym (1 Kor 12, 12-20), a następnie odmówiono 10-tkę różańca tj. I tajemnicę bolesną – Modlitwa w Ogrójcu, z dopowiedzeniami.

Część formacyjna dotyczyła tematu pt. Nowa wspólnota. Animatorzy zapoznali się wcześniej z tematyką spotkania. W dyskusji ukazano różne działania, podejmowane na rzecz parafii, niekoniecznie tylko swej „macierzystej”.

W dalszej części Para rejonowa zapoznała zebranych z planem organizacji wielkopostnego RDW, które odbędzie się dnia 27 marca br. w Kościele NMP Królowej Polski.  

Wstępem będzie udział w Eucharystii w parafiach swoich moderatorów w dniu 24 marca br. w 100. rocznicę urodzin sługi Bożego ks. Fr. Blachnickiego. Zaproszono wspólnotę DK do czynnego włączenia się w przebieg liturgii.

Zgodnie z ustaleniami Kręgu Diecezjalnego zaproponowano jałmużnę wielkopostną, jako wyraz troski naszej wspólnoty o potrzeby Kościoła. W tym przypadku chodzi o wsparcie inicjatywy odbudowy kościoła w Kasparusie, który spłonął w nocy z 30 na 31 grudnia 2020 r.

Dziękujemy serdecznie wszystkim za uczestniczenie w dzisiejszym Kręgu Rejonowym.

Jesteśmy ubogaceni Waszymi świadectwami nt. posługi na rzecz parafii jako realizacji charyzmatu Ruchu Światło-Życie. 

Dobrze, że jesteście!
Błogosławmy Panu
Lucyna z Wojtkiem w łączności z ks. Andrzejem