Relacja po Kręgu Rejonowym DK Lębork

W sobotę 14.11.2020 r. odbyło się kolejne w nowym roku formacyjnym spotkanie Kręgu rejonowego DK. Było to pierwsze spotkanie nowej pary rejonowej, Lucyny i Wojtka Siedlików oraz moderatora ks. Andrzeja Żura z animatorami poszczególnych kręgów naszego rejonu.

Ze względu na pandemię spotkanie odbyło się online.

Po zapaleniu świecy i modlitwie odmówiono 10-tkę różańca tj. I tajemnicę radosną –  Zwiastowanie NMP, z dopowiedzeniami. Następnie animatorzy dzielili się radościami z formacji duchowej w swoich kręgach.

Lucyna z Wojtkiem przekazali informacje po Kręgu Diecezjalnym, w tym proponowane terminy rekolekcji. W dalszej części omówiono list Kręgu Centralnego z dn. 24.10.br. Dojrzałość w czasie próby. Animatorzy przekazali swoje spostrzeżenia, uwagi i refleksje. Zarekomendowano, aby z treścią listu zapoznać małżeństwa w poszczególnych kręgach.

Para rejonowa zapoznała zebranych z planem organizacji adwentowego RDW, które odbędzie się dnia 6 grudnia br. w Kościele NMP Królowej Polski.

W spotkaniu wzięła udział poprzednia para rejonowa Basia i Jarek Kozakiewiczowie, którym podziękowano za czteroletnią posługę na rzecz wspólnoty DK rejonu lęborskiego.

Na spotkaniu obecni byli również, pełniący posługę skarbników rejonowych Trudzia i Zenek. Przedstawiono sprawozdanie finansowe i stan funduszy naszego rejonu.

Dziękujemy serdecznie wszystkim za uczestniczenie w dzisiejszym Kręgu Rejonowym.

Jesteśmy ubogaceni Waszymi refleksjami na temat listu. 

Dobrze, że jesteście!

Błogosławmy Panu

Lucyna z Wojtkiem w łączności z ks. Andrzejem