Dzień Wspólnoty – 25 lecie OMów

W sobotę 26 września w Pelplinie odbył się Diecezjalny Dzień Wspólnoty. Był to wyjątkowy czas, gdyż były to jednocześnie obchody 25-lecia Oazy Modlitwy w Pelplinie. Spotkanie rozpoczęto od Namiotu Spotkania, który wprowadzał w liturgię słowa z późniejszej Mszy Świętej. Eucharystię celebrował biskup diecezjalny ks. Ryszard Kasyna.

Po Mszy świętej rozpoczął się koncert wspomnień. Rozpoczął się od krótkich wspomnień ks. Ireneusza Kopacza z Carlsberga. Ksiądz przypominał, że Oaza w Pelplinie była owocem działań ewangelizacyjnych prowadzonych przez diakonię ewangelizacji rozpoczęta w Carlsbergu. Następnie 5 kolejnych osób wspominały 5 letnie okresy Oaz Modlitwy. Rozpoczęła p. Irena Szybist, która OMy współtworzy od początku. Następnie swoją przygodę z comiesięcznymi spotkaniami wspominała p. Mirosława Dzido z Bytowa. Kolejny był obecny moderator diecezjalny Domowego Kościoła ks. Łukasz Wisiecki, który wspominał, czasy spędzone w domku rekolekcyjnym jako kleryk. Czwartą osobą była Joanna Brzezińska z Gdańska, posługując tego dnia również śpiewem wspominała, jak Oaza Modlitwy rozpaliła w niej miłość do śpiewu liturgicznego w trakcie Eucharystii. Ostatni okres Oaz Modlitwy wspominała Hanna Jutrzonka z Lipusza, mówiąc o Omach jako o drugim domu.

Spotkanie zakończyło się podziękowaniami moderatora diecezjalnego ks. Artura Pukownik kierowanego do kapłanów, którzy angażują się w formację Ruchu Światło – Życie: ks. Antonii Dunajski, ks. Dariusz Ryłko, ks. Marek Chmist, ks. Krzysztof Krzemiński, ks. Tomasz Borek, ks. Mateusz Szulc. Podziękowania były skierowane również do Pauliny Wyrwa reprezentującej Diakonię Formacji Diakonii, która dba o organizację comiesięcznych Oaz Modlitwy.

Na stronie Radia Głos można wysłuchać również wywiadu z ks. Ireneuszem Kopaczem oraz rozmowę z Mirosławą Dzido.


Transmisja w serwisie Facebook


Zdjęcia