Dzień Skupienia DKS

W sobotę 9 maja odbył się Dzień Skupienia Diakonii Komunikowania Społecznego. Było to wyjątkowe spotkanie, gdyż odbyło się w całości online. Członkowie DKS rozpoczęli od Namiotu Spotkania. Później moderator DKS, ks. Krzysztof Krzemiński wygłosił konferencję pt. Ochrona danych osobowych w Ruchu Światło-Życie. Kolejnym punktem spotkania był czas na podsumowanie mijającego roku formacyjnego oraz wymiana pomysłami na kolejny rok formacyjny. Generalny wniosek mówił, że będą kontynuowane dotychczasowe działania oraz comiecięsznu spotkania DKS będą również miały charakter formacyjny.

Następnie w trakcie „przerwy kawowej” prowadzono luźne rozmowy na różne tematy, ale szczególnie był to czas zdominowany tematem bieżącej sytuacji społecznej. Okazało się, że był to dobry wstęp do tematu spotkania formacyjnego, który brzmiał „Wolność i manipulacja”. Spotkanie formacyjne doprowadziło wszystkich do ważnego wniosku. Ludzie świadomi i uformowani, którzy wszystkie sprawy rozeznają z Panem Bogiem na Namiocie Spotkania potrafią oddzielić fałsz od prawdy. Dzięki temu nie są podatni na manipulację oraz inne narzędzia propagandy. Dlatego są ludźmi wolnymi.

Spotkanie zakończyło się Mszą Świętą, którą moderator DKS odprawił w kościele parafialnym pw. Św. Wojciecha w Kartuzach.