Oaza Rodzin I stopnia w Pelplinie

Niedziela 26 stycznia 2020 roku była ostatnim dniem Oazy Rodzin I stopnia, zorganizowanej w ferie zimowe przez Domowy Kościół, gałąź rodzinną Ruchu Światło-Życie diecezji pelplińskiej w Collegium Marianum w Pelplinie. Moderatorem rekolekcji był ksiądz Dariusz Ryłko, kapłan od wielu lat dobrze znany i cieszący się głębokim szacunkiem członków Ruchu. Przez całe dwa tygodnie towarzyszył Oazie ksiądz kleryk Paweł Zagórski, pełniąc wielozadaniową posługę, odpowiedzialnego za posługę 5-osobowego zespołu (Mileny, Kingi, Zosi, Oliwii i Julii jako diakonii wychowawczej), prelegenta podczas Szkoły modlitwy, a także ceremoniarza w czasie codziennej Mszy świętej i nabożeństw. Jako pary animatorskie zaproszenie do posługi przyjęli Ilona i Mirek Guzińscy, Ania i Krystian Kiełpińscy oraz Monika i Marek Pniewscy.

W Collegium Marianum kolejny raz bardzo życzliwie zostaliśmy przyjęci przez księdza Dyrektora oraz pracowników, którzy nieustannie zaradzali naszym potrzebom i wybaczali drobne uchybienia.

Uczestnicy przyjechali do Pelplina z 11 diecezji: bielsko-żywieckiej, warszawsko-praskiej, łódzkiej, tarnowskiej, częstochowskiej, szczeciński-kamieńskiej, łódzkiej, kaliskiej, katowickiej, toruńskiej i pelplińskiej oraz jedno małżeństwo z Wielkiej Brytanii. Były to małżeństwa z różnym stażem małżeńskim i członkostwem w Domowym Kościele. Niektórzy rodzice przyjechali z dziećmi, więc dziewiętnaścioro pociech wyraźnie rozweselało powstałą wspólnotę. Najmłodszym uczestnikiem był półroczny Karol.

Realizując program Oazy Nowego Życia I stopnia dla Rodzin, przeżywaliśmy czas ewangelizacji i katechumenatu. Rozumiejąc konieczność punktualności i uczestnictwa w każdym z zaplanowanych elementów programu rekolekcyjnego, uczestnicy przeważnie (za wyjątkiem, gdy doświadczali chorób) byli obecni w pełnym składzie. Wszyscy chętnie pełnili przypisane kręgom dyżury: liturgiczny, porządkowy i gospodarczy.

Pod koniec rekolekcji naszą Oazę odwiedził ksiądz biskup Arkadiusz Okroj, który po swoim słowie zaprosił do nieskrępowanego zadawania pytań przez małżonków. W podziękowaniu księdzu biskupowi i w duchu jedności uczestnicy podjęli Margaretkę – stałą modlitwę za kapłana.

W swoich wypowiedziach uczestnicy dawali świadectwa głębokiego przeżycia nabożeństw przewidzianych programem rekolekcji, sakramentu Spowiedzi świętej, a także dialogu małżeńskiego oraz doświadczenia wspólnoty. Codzienne spotkania z Panem Jezusem podczas adoracji Najświętszego Sakramentu i w Eucharystii były dla na wszystkich umocnieniem. Uczestnictwo w Szkole modlitwy i w Szkole życia oraz wysoka aktywność podczas spotkań ewangelicznych były czasem ciągle zbyt krótkim, wyzwalającym pragnienie głębszego poznawania poruszanych tematów. Szkoła śpiewu, prowadzona przez Sławka i Iwonę, przygotowywała do pięknego przeżywania liturgii. Kiedy to było możliwe, wieczorami radośnie uczestniczyliśmy w pogodnych wieczorach, biorąc udział w quizach i wspólnych zabawach. Głęboko przeżyliśmy Drogę Krzyżową w sanktuarium Królowej Pomorza i Matki Jedności w Piasecznie. Na Dniu Wspólnoty Oazy Wielkiej w Matemblewie i podczas ostatniej Mszy świętej – w szesnastym dniu rekolekcji – ośmiu uczestników naszej Oazy Rodzin podjęło Krucjatę Wyzwolenia Człowieka.

Pan Bóg zasiał w glebę naszych serc ziarno wiary i pragnienie pogłębiania duchowości małżeńskiej. On jest Tym, który uwalnia nas z naszych słabości i lęków, który daje nam duchowy wzrost i woła nieustannie: „Nie lękajcie się!” 

Genowefa i Krzysztof Wieccy
para moderatorska