Biblia to list Boga do ludzi – Lutowa SA

Jeśli nie czytasz Biblii, to tak jakbyś wyrzucał list do kosza, bez otwierania. Gdyby Królowa Brytyjska napisała do Ciebie list, czyż nie przeczytałbyś go z zaciekawieniem? Zapewne także z radością, troskliwie i uważnie. Otrzymałeś list. Nie od jakiegoś ziemskiego władcy, ale od Króla Niebios.

Uczestnicy Lutowej Szkoły Animatora

W dniach 7-9 lutego 2020 w Chojnicach odbyła się Lutowa Szkoła Animatora, której tematem był Namiot Spotkania. Był to czas, w jaki mogliśmy sobie uświadomić, jak ważnym listem Boga do nas jest Pismo Święte, a my tak często ten Jego list „wyrzucamy” bez przeczytania. Ponadto mieliśmy  okazję poznać Neokatechumenat i wysłuchać świadectwo człowieka, którego Słowo Boże zmieniło właśnie w tej wspólnocie. Za tą Szkołę Animatora, za wszystkich obecnych – dziękujemy.

Ostatnia w tym roku Szkoła Animatora w Chojnicach odbędzie się 11-13 czerwca 2020. Zapraszamy serdecznie.