Spotkanie opłatkowe w Sierakowicach

Dnia 18 stycznia br. w Sierakowicach przy parafii św. Marcina odbyło się spotkanie opłatkowe połączone z uroczystą Mszą Św. kończącą okres pilotowania dwóch nowych kręgów.

Dzięki zaangażowaniu poprzedniej pary rejonowej Marzeny i Franciszka Muchowskich w inicjatywę ewangelizacyjną podjętą w jedną z niedziel w parafii św. Marcina oraz z pomocą zaproszonych par małżeńskich, które dawały świadectwo życia o trwaniu w Domowym Kościele, zawiązały się dwa nowe kręgi.  

Otoczeni opieką ks. proboszcza Tadeusza Knuta, który od początku czuwał i wspierał swoim dobrym słowem nie tylko nas prowadzących, ale również pary małżeńskie, które zgłosiły się do nowych kręgów w parafii. Osiem małżeństw przez dwa lata poznawało Domowy Kościół i jego drogę starając się tym samym wdrażać, we wspólne małżeńskie życie, jego zobowiązania. Otworzyli oni nie tylko domy na nasze spotkania formacyjne, ale też swoje serca na prawdę płynącą z Ewangelii z zaufaniem przyjmując treści omawiane podczas wspólnych comiesięcznych rozmów w kręgu.

O godzinie dziewiętnastej uroczystą Mszę Św. na zakończenie etapu pilotowania celebrował ks. proboszcz Tadeusz Knut wraz z opiekunem kręgów ks. Mikołajem Jędrzejewskim, który w homilii przypomniał treści przeżyte podczas spotkań formacyjnych. Podkreślił przy tym wartość wspólnej drogi małżonków, która nie  może się dokonać bez trudu i podjętych starań męża i żony.

Zostaliśmy świadkami ośmiu par małżeńskich, które przyjęły w swoje ręce zapalone świece potwierdzając w ten sposób decyzję włączenia się do Domowego Kościoła.

Całymi rodzinami udaliśmy się na  radosne świętowanie do salki przyozdobionej odświętnie przez zaprzyjaźnione pary i ich bliskich, aby jeszcze bardziej doświadczyć opiekuńczej Wspólnoty Kościoła.

Celebrowanie Narodzenia Jezusa rozpoczęliśmy od odczytania odpowiedniego fragmentu z kart Ewangelii św. Łukasza i łamania się opłatkiem z życzeniami pokoju, które wypowiedział anioł do pasterzy, a które potem wyśpiewywaliśmy w przepięknych kolędach. Czas spędziliśmy na rozmowach, dzieci  na twórczych zabawach przygotowanych przez Janinę i Piotra Mielewczyk, a to wszystko zanurzone w muzyce akompaniowanej przez nasze dzieci.

Chwała Panu !
Para pilotująca Mariola Zdzisław Lejk