ABY ŚWIADCZYĆ

W dniach 5-7 kwietnia przeżyliśmy już ósmą w tym roku formacyjnym Oazę Modlitwy. Tym razem skupialiśmy się na temacie świadectwa, tzn. jak dobrze świadczyć o Chrystusie – jak mówić, działać, słuchać, żyć. 
Ten krok („Świadectwo”) otworzył przed nami kolejną grupę tematów, które skupiają się na realizacji postawy Nowego Człowieka w życiu codziennym, czyli również na ewangelizacji słowem i czynem. OM rozpoczęliśmy nabożeństwem drogi krzyżowej „Którą drogę wybierasz?”. Podczas sobotnich spotkań uczyliśmy się jak praktycznie mówić świadectwo, a każdy, kto chciał, mógł podzielić się z innymi. Podczas konferencji pani Ania opowiedziała, jak mówić świadectwo, dostrzegając w swoim życiu moment przemiany i to, co się później zmieniło. Wieczorem tego samego dnia po raz ostatni przed Wielkim Piątkiem adorowaliśmy krzyż Pański, który jest nierozłączny z autentycznym świadectwem i wyznaniem wiary. 
W niedzielę osoby formujące się do ONŻ II przyjęły zobowiązania płynące z Kroku „Świadectwo”. Po Eucharystii, w której wzięliśmy udział w katedrze, dzieliliśmy się tym, jak w ostatnim czasie doświadczyliśmy obecności Pana. Wierzymy, że te doświadczenia, jak i zdobyta wiedza pomogą nam w stawianiu się coraz lepszymi świadkami, którzy prowadzą innych do Boga.