Tak szybko mija czas….

Z żalem zawiadamiamy, ze nasz brat w Panu Jerzy Grzonka przeszedł do Pana przeżywszy 69 lat, uległ chorobie nowotworowej. Wspólnie z żoną Zosią przez 25 lat trwali we wspólnocie Domowego Kościoła Rejonu Chojnickiego, należeli do kręgu w Rytlu. Budowali więzi rodzinne wraz z dziećmi uczestnicząc w różnych formach rekolekcji. Przez ostatnie lata wspólnie z żoną angażowali się w diakonii modlitwy naszego rejonu. Wspólnie z całym kręgiem angażowali się w życie wspólnoty parafialnej realizując wizję ojca Franciszka Blachnickiego, że parafia to „wspólnota wspólnot”. Pozostawił żonę Zosię oraz córkę i syna z rodziną.

Dziękujemy Bogu za dar obecności Jurka w naszej wspólnocie.