Kim jest Nowy Człowiek?

W czwartek 7 marca w Kościerzynie w parafii Świętej Trójcy odbył się Rejonowy Krąg DK rejonu kartusko-kościerskiego. Rozpoczęto od adoracji przed Najświętszym Sakramentem oraz Mszy Świętej. Następnie uczestnicy udali się do salki parafialnej, gdzie przywitał ich proboszcz parafii ks. Antonii Bączkowski. Przedstawiciele kręgów z całego rejonu dzielili się tym jak działają ich kręgi, a w szczególności każde z małżeństw przedstawiało kto z ich kręgów wybiera się na rekolekcje letnie. 

Po wspólnej modlitwie przyszedł czas na konferencję, którą wygłosił moderator rejonowy ks. Kamil Kowalewski. Prelegent opierając się na opracowaniach przygotowanych przez Sługę Bożego księdza Franciszka Blachnickiego przedstawił kim jest człowiek obecnych czasów. Prezentował jak ks. Blachnicki rozumiał następujące postawy i jak to się odnosi do czasów obecnych: 

  • człowiek zdezintegrowany,
  • człowiek konsumpcyjny,
  • człowiek wyczynowy,
  • człowiek stada / człowiek masy,

Następnie opisał postawy, które charakteryzują Nowego Człowieka stojącego w opozycji do wcześniejszych postaw:

  • człowiek zintegrowany,
  • człowiek posiadający siebie w dawaniu siebie,
  • człowiek służby,
  • człowiek spontaniczny.

Ostatnim punktem spotkania było przygotowanie do Rejonowego Dnia Wspólnoty. Podzielono posługi na RDW wśród animatorów kręgów. Wspólna modlitwa zakończyła spotkanie.

Konferencja

ks. Kamil Kowalewski – krąg rejonowy DK, 07.03.2019

Galeria zdjęć