Kto jest kim w Oazie?

Osoby będące na początku swojej „przygody” z Ruchem Światło – Życie, czasami słyszą: para diecezjalna, moderator generalny, diakonia liturgiczna i nie wiedzą o co chodzi. Postaramy się wyjaśnić te zawiłości.

Ruch Światło – Życie jest jak niektórzy mówią najbardziej kompletną propozycją kościoła powszechnego dla wiernych. Dlaczego? Bo jest tu miejsce dla każdego. W ramach oazowej wspólnoty formują się:

 • dzieci oraz młodzież – Oaza Dzieci Bożych, Oaza Niepokalanej
 • osoby dorosłe w tym np. studenci, osoby samotne – Oaza Dorosłych
 • całe rodziny – Domowy Kościół
 • kobiety – Instytut Niepokalanej Matki Kościoła, Wspólnota Dzieci Łaski Bożej
 • kapłani – Unia Kapłanów Chrystusa Sługi

W Ruchu działają diakonie. „Celem Diakoni jest służba w założonym przez sługę Bożego ks. Franciszka Blachnickiego Ruchu Światło-Życie, aby zachowując jedność i tożsamość mógł służyć swoim charyzmatem budowaniu Kościoła i pełnieniu jego misji w świecie współczesnym” (Statut Stowarzyszenia §4).

Diakonie dzielimy według obszarów działania zarówno terytorialnie jak i tematycznie. Terytorialnie wyróżniamy diakonie centralne oraz diecezjalne. W niektórych wspólnotach diecezjalnych działają również rejonowe czy parafialne. Natomiast podział ze względu na rodzaj podejmowanych działań, dzielimy na trzy grupy:

 • diakonie specjalistyczne, np.:
  • liturgiczna
  • ewangelizacji
  • modlitwy
  • wyzwolenia
  • życia
  • misyjna
  • miłosierdzia
  • społeczna
  • muzyczna
  • komunikowania społecznego
 • diakonie formacyjne
  • formacji diakonii – odpowiedzialna za formację animatorów i ogólną formację diakonii w Ruchu
  • oaz rekolekcyjnych – odpowiedzialna za organizację oaz
  • deuterokatechumenatu – odpowiedzialna za prowadzenie formacji katechumenalnej we wspólnotach Ruchu
  • Domowego Kościoła – odpowiedzialna za formację zarówno rekolekcyjną, jak i formację w ciągu roku w gałęzi rodzinnej Ruchu
 • diakonie służebne wobec Ruchu
  • jedności
  • słowa
  • świadectwa
  • środków materialnych (rada ekonomiczna)
  • Domowego Kościoła (w zakresie w którym zajmuje się pełnieniem posługi moderacji)
  • inne wspomagające moderatora

Kluczową diakonią spośród wyżej wymienionych jest Diakonia Jedności, w której skład na poziomie centralnym wchodzą m.in. Moderator Generalny Ruchu Światło – Życie oraz odpowiedzialni wszystkich diakonii centralnych. Natomiast na poziomie diecezjalnym w Diakoni Jedności posługuje Moderator Diecezjalny Ruchu Światło – Życie oraz wspomagają go odpowiedzialni wszystkich diakonii diecezjalnych.

Ku zaskoczeniu niektórych Domowy Kościół jest również diakonią. Natomiast w Domowym Kościele na płaszczyźnie terytorialnej są jeszcze dwa pomocnicze poziomy: filia, w której skład wchodzi kilka diecezji oraz rejony, w których jest do 25 kręgów. I tak osoby odpowiedzialne po poszczególnych szczeblach również tworzą diakonię, np. krąg diecezjalny, krąg filialny, krąg krajowy.

W tym miejscu warto zwrócić uwagę na bardzo ważny element. Wszyscy członkowie działający w jakimkolwiek miejscu w strukturze Ruchu Światło – Życie pełnią służbę – diakonię. Struktura ta nie ma na celu budowania poczucia, że ktoś jest ważniejszy, a jedynie pomagać w bieżącej pracy całej wspólnoty, która jest bardzo duża i cały czas rośnie.

Wspólnota Ruchu Światło – Życie jest w łączności z Konferencją Episkopatu Polski poprzez Biskupa Delegata.

 

Poglądowy diagram przedstawiający strukturę Ruchu Światło Życie