Rekolekcje rodzin Wspólnoty DK Rejonu kartusko-kościerskiego

Rekolekcje rodzin Wspólnoty Domowego Kościoła
Rejonu Kartusko-Kościerskiego!

W niedzielę 9 grudnia br. zakończyliśmy Rejonowe Rekolekcje Domowego Kościoła, które odbyły się w Ostrzycach. Zakończyliśmy je Godziną Świadectw i Agapą. Podczas Godziny Świadectw dzieliliśmy się naszymi przeżyciami i tym co Pan zasiał w naszych sercach. Podczas świadectw rozeznaliśmy, że był to dla nas bardzo bogaty w wewnętrzne przeżycia czas. Wszyscy wyjechaliśmy umocnieni i z postanowieniami poprawy naszego życia osobistego, małżeńskiego i rodzinnego. Niektórzy z nas podjęli decyzję o  przystąpieniu do Krucjaty Wyzwolenia Człowieka. Postanowiliśmy więc spotkać się ponownie na dziękczynnej Mszy Świętej  połączonej z złożeniem deklaracji  przystąpienia do Krucjaty Wyzwolenia Człowieka.

A jak to się zaczęło?

Rekolekcje zaczęliśmy 7 grudnia, w piątkowy wieczór. Koncentrowały się one wokół Księgi Tobiasza. Zatytułowaliśmy je „Wędrówka z Tobiaszem. Historia miłości rodzinnej.”Po wspólnej kolacji i zawiązaniu wspólnoty spotkaliśmy się na Eucharystii, której przewodniczył Ksiądz Kamil Kowalewski z parafii Trójcy Świętej i Wszystkich Świętych w Goręczynie, Moderator Rejonu. Rozdał nam kartki z rozpisaną w kilkunastu punktach zawartością Księgi Tobiasza i jej małym streszczeniem. W homilii i wieczornej konferencji wprowadził nas głęboko w  treść Księgi, w której mogliśmy ujrzeć nas samych i nasze rodziny.

Sobota była dniem bardzo bogatym w wydarzenia. Rozpoczęliśmy dzień od Jutrzni i kolejnej wędrówki z Tobiaszem. W południe, w Godzinę Łaski, Mszą Świętą rozpoczęliśmy Rejonowy Dzień Wspólnoty Ruchu Światło-Życie,na który dojechały do nas kolejne rodziny. Dzień Wspólnoty koncentrował się wokół tematu „Wzrastanie – dzieło Boga i Człowieka”. Po Eucharystii i wspólnym posiłku Andrzej, wprowadził nas do spotkań w grupach. Na tych spotkaniach rozważaliśmy wybrane fragmenty Pisma Świętego, które dały nam konkretne wskazówki jak wzrastać. Dzieliliśmy się również naszą codziennością w pracy nad sobą i tym co możemy zrobić, żeby nasze wzrastanie było owocne. We wspólnym podsumowaniu ubogaciliśmy się naszymi odkryciami. Następnie przyszedł czas na Godzinę Świadectw. Z głębokim wzruszeniem wysłuchaliśmy trzech osób, które podzielili się ze wspólnotą tym jak Pan działa w ich życiu. Za te świadectwa wiary bardzo dziękujemy. Dzień Wspólnoty zakończyliśmy Adoracją Najświętszego Sakramentu i Namiotem Spotkania. Rozmowę z Bogiem prowadziliśmy rozważając fragment z Księgi Tobiasza (8,1-14).

Rejonowy Dzień Wspólnoty zakończył się, a my (uczestnicy rekolekcji) dalej kontynuowaliśmy naszą Wędrówkę z Tobiaszem wysłuchując już ostatniej konferencji. Na zakończenie dnia bardzo głęboko przeżyliśmy modlitwę wstawienniczą, na której posługiwało dodatkowo dwóch diakonów.

Czas płynął nam bardzo szybko. W niedzielę po Jutrzni uczestniczyliśmy wraz z całą wspólnotą parafialną w niedzielnej Mszy Świętej. Przed zakończeniem naszych rekolekcji przyszedł czas, na to co wyróżnia wspólnotę Domowego Kościoła, na dialog małżeński. Na dialogu małżeńskim, poprzez postawione pytania, kontynuowaliśmy naszą Wędrówkę z Tobiaszem. Zastanawialiśmy się Czy moja rodzina przypomina rodzinę Tobiasza przed wędrówką, czy po wędrówce? Czy potrafię wydobywać serce dla siebie, innych, Boga? Czy spalam to, co negatywne na „węglach” modlitwy?  Czy idziemy szlakiem sakramentów,  wierności oczu i pragnień, dawania sobie szansy? Czy nasz dom
jest Akademią przebaczenia? Czy mamy czas dla siebie?

Dziękujemy Panu Bogu za ten święty czas rekolekcji, w których uczestniczyło 12 małżeństw i 20 dzieci. Dziękujemy również tym małżeństwom, które dochodziły do nas i uczestniczyły razem z nami w kilku wybranych przez siebie spotkaniach. Dziękujemy tym co posługiwali w diakonii wychowawczej, muzycznej, osobom przygotowującym smaczne posiłki. Dziękujemy również naszej kochanej parze diecezjalnej, która czuwała nad przebiegiem rekolekcji i Dnia Wspólnoty, czynnie włączając się do posługi wszystkich diakonii. Szczególnie dziękujemy naszemu Księdzu Kamilowi, bohaterowi tych dni (wiemy dlaczego). Obiecujemy naszą modlitwę.

Chwała Panu!

Jarosia i Arek
tczewska  para rejonowa