Spotkanie DDJ

W czwartek 23 listopada odbyło się spotkanie Diecezjalnej Diakonii Jedności. Spotkanie rozpoczęło się od Mszy Świętej, która odbyła się w kaplicy Collegium Mariaum w intencji Ruchu Światło – Życie diecezji pelplińskiej. Po Eucharystii członkowie DDJ udali się na obrady w trakcie których poruszane były ważne tematy dla wspólnoty w naszej diecezji.

Na początku zaplanowano czas wizyty w naszej diecezji Moderatora Generalnego Ruchu Światło – Życie ks. Marka Sędka, która będzie miała miejsce w dniach 6-7 grudnia. Kolejnym ważnym tematem była kwestia ostatnio organizowanych wydarzeń w diecezji przez członków Ruchu Światło – Życie oraz problemów z tym związanych. Poruszano zagadnienia budowania jedności pomiędzy członkami wspólnoty. Zastanawiano się również jak poprawić przepływ informacji pomiędzy oazowiczami.

W minionym czasie odbyła się VIII Kongregacja Diakonii Ruchu Światło-Życie, na której delegatem z naszej diecezji była Anna Czaja, odpowiedzialna za Diakonię Deuterokatechumenatu. Otrzymaliśmy informację jakie zagadnienia były poruszane na tym spotkaniu i jaki będzie miało to wpływ na rozwój Ruchu w naszej diecezji.

Na koniec ks. Artur Pukownik zaprezentował zakupiony kielich liturgiczny z oznaczeniami oazowymi. Kielich ten będzie wykorzystywany w trakcie uroczystości organizowanych przez wspólnotę diecezjalną.

W Diecezjalnej Diakonii Jedności znajdują się: Moderator Diecezjalny, Moderator Diecezjalny DK, Para Diecezjalna DK oraz osoby odpowiedzialne za diecezjalne diakonie specjalistyczne powołane przez Moderatora Diecezjalnego w porozumieniu z biskupem ordynariuszem. Celem DDJ jest dbanie o prawidłowy rozwój wspólnoty na terenie diecezji.