Niepokalane Poczęcie NMP – Święto patronalne Światło – Życie

Kochani Małżonkowie Domowego Kościoła,

Niebawem uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny – Święto patronalne naszego Ruchu Światło – Życie. Ojciec Franciszek –sługa Niepokalanej – oddał cały Ruch i wszystkich nas opiece naszej Matki. Niech Maryja otula nas swoją opieką i miłością. Niech wyprasza u Chrystusa Sługi szczególnie pokój w naszych rodzinach, pomiędzy małżonkami i w naszych kręgach. Niech każdy z nas współpracuje z łaską Pana, aby nasze życie było świadectwem Maryjnej służby i pokory. Szczególnym darem w ten uroczysty Dzień, 8 grudnia, będzie od 12.00 do 13.00 Godzina Łaski dla nas i całego świata. Spróbujmy w tym czasie modlić się wspólnie na Eucharystii czy adoracji Najświętszego Sakramentu bądź w domu, jeśli nie będzie można pójść do kościoła. Niech modlitwa całej naszej Wspólnoty umocni, oczyści i ożywi nasze powołania i naszą diakonię oraz uczyni trwałymi owoce naszej formacji w Ruchu Światło – Życie, który stał się wielkim skarbem, ofiarowanym przez ręce Niepokalanej na naszej drodze ku Niebu.

Łukasz Wisiecki
Ela i Ignacy Majkowscy