Miarą naszych lat jest lat siedemdziesiąt …… (Ps 90,10)

Kochana Wspólnoto Domowego Kościoła !

W dniu 17 listopada 2018 roku odeszła do Pana, przeżywszy 70 lat nasza kochana siostra w Panu Ela Głąb. Urodziła się 29 września 1948 roku w Nowej Cerkwi. Miłość Jej i męża Jerzego zaowocowała wydaniem na świat 4 synów Roberta, Wojtka, Pawła i Bartka  oraz córki Agnieszki. Doczekała się 10 wnuków. Obowiązki rodzinne Ela łączyła z pracą zawodową nauczycielki matematyki.

Droga w Domowym Kościele Eli i Jurka rozpoczęła się w parafii Matki Bożej Królowej Polski w Chojnicach ponad 20 lat temu. Aktywnie uczestniczyli w rekolekcjach Domowego Kościoła i chętnie podejmowali różne posługi. Po przeprowadzeniu się do Rytla dołączyli do obecnego tam kręgu Domowego Kościoła, angażując się także w życie parafii. Ostatnie lata, wspólnie z mężem, służyli Wspólnocie poprzez cierpienie i modlitwę. Prosimy Was wszystkich o modlitwę, by dusza  Eli jak najszybciej spotkała się z Tym ku któremu z ufnością podążała .

Jesteśmy Bogu bardzo wdzięczni za dar życia Eli i jej powołanie do Wspólnoty.

Rejon chojnicki Domowego Kościoła