DWDD pod hasłem „Młodzi w Kościele. Inspiracje synodalne”

Kolejne spotkanie Diecezjalnej Wspólnoty Diakonii Diecezjalnych (DWDD),
pod hasłem „Młodzi w Kościele. Inspiracje synodalne”, już za nami!

W dniu 24 listopada 2018r., przedstawiciele Ruchu Światło-Życie Filii Pelplińskiej, spotkali się w Wyższym Seminarium Duchownym w Elblągu na jesiennym Dniu Wspólnoty Diakonii Diecezjalnych przeżywanym pod hasłem: „Młodzi w Kościele. Inspiracje synodalne”.

Zebraną wspólnotę zaszczycił swą obecnościąModerator Generalny Ruchu Światło-Życie ks. Marek Sędek. Reprezentowana była każda z diecezji filii pelplińskiej.  Jednej z liczniejszych delegacji , jaką stanowili przedstawiciele Diecezji Pelplińskiej, przewodniczył moderator diecezjalny Ruchu Światlo-Życie, ks. Artur Pukownikoraz para diecezjalna Domowego Kościoła Ela i Ignacy Majkowscy. Niemałą grupę stanowili także księża moderatorzy z poszczególnych diecezji. Szczególną radością napawała liczna obecność młodzieży, także z naszej diecezji,  jako przedstawicieli poszczególnych diakonii.

Po  zawiązaniu wspólnoty, którą powitał moderator  filialny  RŚ-Ż, ks. Zenona Pipka,  uczestnicy DWDD udali się na spotkania w grupach dzielenia. Na podstawie  Ewangelii (Mk 10, 46b-52),analizowany był tekst z nauczania papieża Franciszka, w którym papież wymienia trzy kroki towarzyszenia człowiekowi na drodze jego wiary: wysłuchać, stać się bliskim i świadczyć.

Po spotkaniu w grupach udaliśmy się do Elbląskiej Katedry na osobisty Namiot Spotkania , po którym przeżywaliśmy Eucharystię  pod przewodnictwem  ks. biskupa diecezji elbląskiej Jacka Jezierskiego. Piękna oprawa liturgiczna i profesjonalnie przygotowany śpiew,  pozwoliły uczestnikom w godnym jej przeżywaniu.

Po powrocie do gmachu WSD, gościnnie obsłużeni przez przedstawicieli miejscowej wspólnoty Domowego Kościoła, spożyliśmy pyszny obiad, po którym nastąpiła pierwsza część godziny odpowiedzialności. Był to czas spotkań w poszczególnych diakoniach. Uczestnicy chętnie dzielili się życiem, czyli funkcjonowaniem reprezentowanych przez siebie diakonii i szukali dróg i kierunków dalszego rozwoju. Kapłani stanowili oddzielną grupę, w pracy której uczestniczył także Moderator Generalny ks. Marek Sędek.

W drugiej części godziny odpowiedzialności zostały zaprezentowanewypracowane wnioski w formie odpowiedzi na pytania, jakie były postawione do każdego wspomnianego kroku na drodze wiary.

Jednym z ważnych punktów DWDD,  była obszerna relacja  z przebiegu Kongregacji Stowarzyszenia „Diakonia R Ś-Ż” w Krościenku, która zajmowała się tematyką  „Formacja osób  dorosłych w Ruchu Światło-Życie”Przebieg kongregacji zrelacjonował przedstawiciel Diecezji Gnieźnieńskiej, Jacek Skowroński.

Jesienny Dzień Wspólnoty Diakonii Diecezjalnych, zakończyły uroczyście odprawione Nieszpory.

G. K. Wieccy