Członkowie DIAKONII OAZ REKOLEKCYJNYCH

Członkowie DIAKONII OAZ REKOLEKCYJNYCH (w  skrócie DOR)
List w sprawie planowanych rekolekcji w roku 2019
Organizowanych przez DOR naszej diecezji.

Odwlekaliśmy z napisaniem tego listu w sprawie przyszłorocznych rekolekcji, ponieważ cały czas dogrywamy miejsca i terminy, które wkrótce będziemy chcieli zamieścić w zakładce o rekolekcjach, na ogólnopolskiej stronie DK. Podajemy wszystkim członkom DK,  ustalenia jakie zapadły na pierwszym w tym roku formacyjnym spotkaniu DOR w dniu 1 września br. w Kasparusie i które zostały oficjalnie zaakceptowane przez Krąg Diecezjalny z parą diecezjalną Elżbietą i Ignacym Majkowskimi,  na posiedzeniu, w dniu 12 września br.

  • OAZA RODZIN I-stopnia (ferie zimowe: 8-24 lutego) w Pelplinie: moderatorzy Lucyna i Wojtek Siedlikowie
  • OAZA RODZIN I-stopnia  (w pierwszym turnusie : 28.06.-14.07.) w Kalwarii Zebrzydowskiej: moderatorzy  Jarosia i Arek Malinowscy
  • OAZA RODZIN II-stopnia (w drugim turnusie: 16.07.-01.08.) w Kalwarii Zebrzydowskie: moderatorzy Terenia i Wojtek Szramowscy
  • OAZA RODZIN III-stopnia (w drugim turnusie: 16.07.-01.08.)w Rzymie/Cecchinie: moderatorzy Iwona i Marek Lemańczykowie
  • ORAR I – ( 06 – 10.08. ) w Pelplinie , moderatorzy: Hania i Jasiu Chmarowie
  • ORAR II – (02. – 07.07.) w Pelplinie, moderatorzy: Basia i Henio Urbańscy
  • Sesja o Pilotowaniu Kręgów (w trzecim turnusie ) w Pelplinie: moderatorzy wybrani z listy krajowej -trwa uzgadnianie pary do rekolekcji o pilotowaniu kręgów.
  • Rekolekcje Ewangelizacyjne w Ziemi Świętej: (od  22 lutego do 01 marca) – moderator ks. Darek Ryłko wraz z Terenią  i Wojtkiem Szramowskimi
  • Rekolekcje „Finanse po Bożemu”( w terminie: 30.06.-06.07.) organizatorzy Genia i Krzysiu Wieccy
  • ORAR II –stopnia ( w terminie 22-29.06.) w Rzymie – moderator ks. Łukasz Wisiecki

W związku z ustaleniami, jak wyżej prosimy moderatorów o kompletowanie diakonii rekolekcyjnych wraz z kapłanem moderatorem i zgłaszanie  nam składów osobowych, już do końca października br.

Zgodnie z naszymi ustaleniami, najpóźniej w miesiącu listopadzie powinno odbyć się pierwsze robocze spotkanie diakonii wraz z księdzem moderatorem.

Zdajemy sobie sprawę, że na ten czas może jeszcze  być problem z precyzyjnym ustaleniem diakonii, ale większość osób do diakonii powinna być już znana, aby nie dublować posługujących.

Ponawiamy komunikat o składanie deklaracji do posługi w ramach DOR na przyszłorocznych rekolekcjach. Chęć posługi w przyszłorocznych rekolekcjach prosimy zgłaszać do Basi i Henia Urbańskich:  lub bezpośrednio do moderatorów wyszczególnionych wyżej rekolekcji.

Ufamy, że złożone przez Was deklaracje posługi na przyszłorocznych rekolekcjach dają  gwarancję ich przeprowadzenia.

Służymy we wszystkim pomocą.

Szczęść Boże na ten wielki trud!
Basia i Henio Urbańscy