ORAR II w Pelplinie [ZDJĘCIA]

W dniach 17-22 lipca 2018r, odbył się ORAR II w Pelplinie .

W rekolekcjach uczestniczyło 21 rodzin z Polski i zagranicy ( Niemcy), razem z Diakonią   80 osób (najmłodsza uczestniczka miała 5 m-cy, najstarszy lat 70). Uczestnicy na tych rekolekcjach zdobywali formację do posługi animatorów Kręgów Rodzin DK.

Moderatorem Rekolekcji był ks. Łukasz Wisiecki (Parafia Świecie), a parą moderatorską byli  Barbara i Henryk Urbańscy z Chojnic.

Poszczególne kręgi ORAR-u animowali: Ela i Ignacy Majkowscy, Iwona i Marek Lemańczykowie, Iwona i Krzysztof Wojciechowscy (wszyscy z Diecezji Pelplińskiej) oraz zaprzyjaźniona z nami od lat Gosia i Marek Rusieccy z Diecezji Gdańskiej. Diakonię wychowawczą moderowała Kinga Pawlak i prowadziła ją wraz z  Eweliną Nowaczyk, Izabelą Ługowską, Weroniką Karczewską i Stanisławem Wojciechowskim. W diakonii muzycznej gościnnie posługiwały swoimi talentami Magdalena  Nowakowska i Anna Wróblewska.

Uczestnicy rekolekcji reprezentowali 13 Diecezji: Hildescheim -Hanower , łomżyńska, elbląska, łódzka, warszawska, warszawsko-praska, gnieźnieńska, ełcka , bydgoska, poznańska, gdańska, gdańska, katowicka i pelplińska.

W godzinie świadectw uczestnicy wysoko ocenili program i prowadzenie rekolekcji przez całą diakonię , a przede wszystkim podkreślali przeżyciowy charakter rekolekcji , dający możliwość budowania jedności małżeńskiej, wspólnego uświęcania się i wzrastania w wierze całej oazowej wspólnoty.

Świadectwa zamieścimy wkrótce wraz z obszerną  foto galerią.