Ruch Światło- Życie w parafii św. Józefa w Tczewie – zapraszamy młodzież z Tczewa i okolic

W tym roku formacyjnym 2017/2018 nasze grono szczęśliwie się powiększyło, co zawdzięczamy wysłuchaniu modlitw za naszą wspólnotę, jak również nowemu ks Moderatorowi.Nasza Oaza liczy blisko 30 osób. Naszym Moderatorem jest ks. Maciej, a odpowiedzialną jest Magda Stańczyk. Ksiądz Maciej Gizela, zaraz po święceniach prezbiteratu dołączył do naszej wspólnoty i od razu zaczął z gronem animatorskim planować, organizować i działać. Wspólnie rozwieszaliśmy plakaty w mieście: w kościołach, szkołach oraz udostępnialiśmy informacje o nas tam, gdzie gromadzą się młodzi ludzie. Tak rozpoczęliśmy tegoroczną „podróż oazową”, mając nadzieję, że starania wydadzą dobre owoce w swoim czasie.

W naszej parafii mamy spotkania w 4 grupach formacyjnych w zależności od wieku. Spotkania odbywają się z reguły 1x w tygodniu na 1h- 1,5 h na plebanii.
• Dla dzieci w wieku 8-12 lat – Oaza Dzieci Bożych (ODB). ODB liczy 7 osób, a spotkania z wielkim oddaniem i poświęceniem prowadzi animatorka Dorota. Ostatnio uzyskaliśmy również pomoc pani Asi, która z chęcią i oddaniem zaoferowała swoją pomoc i czas. Dzieci bardzo chętnie biorą udział w zabawach i ciągle skupiają na sobie uwagę prowadzących. Na spotkaniach próbujemy poruszać ważne sprawy religijne; przekazywać, omawiać i zrozumieć wiele wydarzeń i przekazów biblijnych, które nie są wcale proste. Razem poznajemy Pana Boga i siebie nawzajem. Większość spotkania polega na omawianiu tematu i często po spotkaniach zostają rysunki.
• Młodzież w wieku 13-16 lat – Oaza Nowej Drogi (OND). OND gromadzi 8-9 osób, które prowadzi animatorka Marianka. Na spotkaniach pojawiają się trochę poważniejsze tematy oraz wiele naszych życiowych rozterek ,które próbujemy zrozumieć w oparciu o Pismo Święte. Uczymy się na spotkaniach bardziej świadomego uczestniczenia w kościele i znalezienia w nim swojego miejsca, i funkcji. Prawie każda z osób działa przy ołtarzu: albo jako ministrant albo jako uczestniczka scholii. Większość osób przygotowuje się do sakramentu bierzmowania więc razem stajemy się coraz bardziej świadomi naszej wiary.
• Młodzież starsza 16-18 lat – Oaza Nowego Życia (ONŻ do I stopnia). Ta grupa dopiero zaczyna poznawanie Ruchu Światło Życie i tak naprawdę życia we wspólnocie i w kościele. Prowadzi ją ks. Maciej i czasem pomaga mu animatorka Asia albo znana już pani Asia. Razem uczestniczymy w spotkaniach, adoracjach, przygotowaniach np. do Niedzieli Palmowej.
• Najstarsi – Oaza Nowego Życia (ONŻ do III stopnia). Najstarsza grupa składa się z samych animatorek (3 osoby), które prowadzi animatorka Marcelina. Dziewczyny oprócz tego, że już same służą prowadząc grupy formacyjne, dalej rozwijają się i pogłębiają własną wiedzę o Panu Bogu, Słowie Bożym i o kościele.


Oprócz spotkań w grupach mamy również inne spotkania. Nasze grono animatorskie spotyka się regularnie na spotkaniach animatorskich, na których omawiamy bieżące sprawy i problemy oraz ustalamy, i planujemy przyszłe wydarzenia. Staramy się organizować spotkania tylko dla naszej wspólnoty, żebyśmy mogli poznać się jeszcze lepiej oraz razem modlić się i bawić, ale nie zapominamy o ewangelizacji i świadectwie, i dla wszystkich chętnych również planujemy różne wydarzenia i akcje. Przykładowo, cieszące się dość licznym udziałem osób z parafii i nie tylko był cykl 3 spotkań w czasie adwentu tzw. Adwentlove – O Miłości na 3 sposoby. Razem gromadziliśmy się w kościele na konferencji i świadectwie, a następnie przechodziliśmy do salki dolnej w kościele (pięknie przez nas przyozdobionej) na kawie i ciastku. Był czas na naukę, modlitwę śpiewem, rozmowę i coś słodkiego. Oprócz takich wydarzeń bierzemy udział w organizacji i przygotowaniu nabożeństw, aktywnej służbie liturgicznej oraz współpracy między różnymi wspólnotami w naszej parafii, w celu tworzenia wspólnoty wspólnot w żywym kościele.
W naszej parafii jest wiele zwyczajów. Oazowicze od lat prowadzą modlitwę brewiarzową w Wielki Piątek i Wielką Sobotę Triduum Paschalnego. Nie może nas zabraknąć przy organizacji dróg krzyżowych młodzieżowych oraz w czasie festynu parafialnego. Często chodzimy do bierzmowanych, mówiąc im o spotkaniach i wspólnotach młodzieżowych działających w kościele i przy naszej parafii. Prowadzimy również kronikę wydarzeń i dbamy o porządek w pokojach spotkań na plebanii. Często bierzemy udział w różnych akcjach i wydarzeniach i wtedy słychać jak mówimy znane każdemu Oazowiczowi hasło: Dobrze, że jesteś!.
Oaza to nasze wytchnienie od codzienności i czas, w którym możemy się spotkać pomiędzy obowiązkami i skupić na Panu Bogu. Cieszymy się, że możemy się poznawać i że wspólnie możemy działać na rzecz dobra kościoła i drugiego człowieka. Odnajdujemy w tym naszą misję i zadanie.