Oaza Nowego Życia I st. w Pelplinie

W dniach od 26 stycznia do 11 lutego 2018 roku w Colegium Marianum w Pelplinie, odbyła się Oaza Nowego Życia I stopnia dla Rodzin, zorganizowana przez naszą diecezję.

Poprowadziła ją diakonia w składzie: ks. Andrzej Żur (moderator), Lucyna i Wojciech Siedlikowie (para moderatorska) i dwie pary animatorskie: Gertruda i Zenon Abrahamowie oraz Ewa i Henryk Srockowie. Posługę muzyczną sprawował Wojtek, zaś diakonię wychowawczą prowadziła ciocia Gabrysia Piekarska przy wsparciu Marty, Hani i Kuby.

W rekolekcjach uczestniczyło jedenaście małżeństw z diecezji: białostockiej (1), gdańskiej (3), koszalińsko-kołobrzeskiej (1), łomżyńskiej (1), łódzkiej (1), warmińsko-mazurskiej (1), warszawsko-praskiej  (1), zielonogórsko-gorzowskiej (1) oraz z polskiej  Misji Katolickiej w  Hanowerze (1). W Oazie Rodzin wzięło udział także 14 dzieci w wieku od 7 miesięcy do 10 lat.

Każdy dzień rozpoczynał się jutrznią i namiotem spotkania. Po śniadaniu odbywały się rozmowy ewangeliczne w grupach.  Program dnia obejmował również szkołę modlitwy, szkołę śpiewu i szkołę życia. Centralnym punktem dnia była zawsze Eucharystia. Przerwa obiadowa była czasem poświęconym dla rodziny i wówczas była możliwość zagospodarowania go we własnym zakresie.

Podczas rekolekcji uczestnicy mieli okazję wysłuchać konferencji m.in. o miłości małżeńskiej, katechumenacie rodzinnym, które prowadziły pary animatorskie oraz moderatorska. Ciekawą konferencje nt. dialogu małżeńskiego wygłosili Renia i Jurek Witkowie. Temat KWC został przedstawiony przez Krysię i Andrzeja Konkolów.  O chrześcijańskim kierowaniu płodnością mówili Dorota i Michał Nalepowie.

Wszystkie rodziny podczas gry terenowej BUT Blachnicki Ultimate Test poznali niektóre fakty z życia ks. Franciszka Blachnickiego i idei kierujących jego postępowaniem. Gra była doskonałą okazją do integracji rodzin z obu kręgów.

Gośćmi wspólnoty byli także Biskup Pelpliński ks. dr. Ryszard Kasyna oraz Dyrektor Wydziału Duszpasterskiego, wykładowca w WSD w Pelplinie ks. Wojciech Niemczewski.

Czas pobytu uzupełniło  nam zwiedzanie: Muzeum Diecezjalnego, Katedry, WSD oraz udział w koncertach czwartkowych w Muzeum. Dzień wspólnoty spędziliśmy w Parchowie, gdzie spotkaliśmy wspólnoty oazowe ze Straszyna (OR II) i Frydrychowa (OR I).

Tam też podczas prezentacji radośnie wyśpiewaliśmy (na mel. Po górach, dolinach) zwrotki o naszym kapłanie:

Ksiądz Andrzej z Wysina jak desant Boży,
reguły i prawdy do serc nam włożył.
Duch Święty wprost wskazał tego kapłana,
by nas poprowadził do domu Pana.

15 dniowy czas rekolekcji zakończyła radosna agapa, która była jednocześnie miejscem wielu podziękowań za posługę i wspólne przeżywanie . Swoją obecnością zaszczyciła nas para diecezjalna Genia i Krzysiu Wieccy.

Chwała Panu za ten święty czas rekolekcji i wszystkie małżeństwa zarówno uczestniczące jak i posługujące.

Para moderatorska
Lucyna i Wojtek Siedlikowie