SLUŻYĆ WE WSPÓLNOCIE, czyli jak żyć duchem diakonii

Kochani!

Z radością informujemy, że nasze zaproszenie na łamach strony internetowej: pelplin.oaza.pl zachęcające do współpracy i wstępowania w szeregi Diecezjalnej Diakonii Rekolekcyjnej daje efekty, bo jest już pierwsza para, która napisała do nas:

Zachęceni Waszym zaproszeniem chcielibyśmy wyrazić naszą gotowość do podejmowania posługi podczas organizowanych rekolekcji w naszej diecezji –  oczywiście w ramach naszych możliwości i umiejętności.

To wspaniale, że niektórzy z Was nie ulegają fałszywej skromności, ale  słuchając natchnień Ducha Świętego  są  gotowi do podejmowania posług na rekolekcjach.

Zainspirowani taką formą zgłoszenia, zachęcamy też innych  członków naszej wspólnoty,  aby odważnie stawali do pracy w Winnicy Pańskiej.

Prosimy zgłaszajcie Waszą chęć udziału w  Diecezjalnej Diakonii Rekolekcyjnej pod nasz adres mailowy;  , abyśmy mogli stworzyć Listę małżeństw do formowania się i  posługi w ramach DDR.

Jak widzicie, inicjatywa (kontakt) musi wyjść z Waszej strony, bowiem Wasza deklaracja powinna wynikać z wolności Waszych wyborów zgodnie z zamysłem Bożym „Ku wolności  wyswobodził nas Chrystus” (Ga 5,1). Prawdziwą wolność mierzy się stopniem gotowości do służby i do daru z siebie. Tylko tak pojęta wolność jest prawdziwie twórcza, buduje nasze człowieczeństwo. Buduje więzi międzyludzkie. Buduje i jednoczy, a nie dzieli!” z Homilii J.P.II

W deklaracji jest też miejsce na podanie informacji: jakie rekolekcje Was interesują i jaką posługę chcielibyście na nich pełnić.

Po zebraniu Waszych zgłoszeń zorganizujemy spotkanie formacyjne, na którym również omówimy przyszłoroczne rekolekcje i  być może uda się nam skompletować diakonie na poszczególne rodzaje rekolekcji. Przypominamy terminy rekolekcji :

OAZA Rodzin I stopnia – Pelplin, 26.01 – 11.02.2018r.
OAZA Rodzin II stopnia – Kalwaria Zebrzydowska, 17.07 – 02.08.2018r.
OAZA Rodzin I stopnia – Zakrzów, 02 – 18.08.2018 r.
OAZA RODZIN III stopnia – Lwów, 04 – 20.08.2018 r.
ORAR I- Pelplin, 27.04 – 01.05.2018r.
ORAR II- Pelplin, 17 – 22.07.2018r
Finanse po Bożemu – Pelplin, 01 – 07.07.2017r.

Czasem tak bywa, że rozkaz przychodzi niespodziewanie i  decyzje trzeba podejmować szybko.

W załączniku deklaracja do wszystkich, którym formacja i posługa w ramach DDR jest bliska. Prosimy o szybką mobilizację i odsyłanie wypełnionych deklaracji.

Z pamięcią modlitewną –Basia i Henio Urbańscy

Deklaracja