Diecezjalny Dzień Wspólnoty Ruchu Światło-Życie

W ubiegłą sobotę, 23 września w Pelplinie miał miejsce, nieco później niż zwykle z uwagi na podsumowanie rocznej pracy formacyjnej DK 2016/17, Powakacyjny  Diecezjalny Dzień Wspólnoty (DDW)  naszego Ruchu. Był on okazją do dziękczynienia za przeżyte tegoroczne rekolekcje, które odbyły się przede wszystkim w okresie wakacyjnym.

Tradycją stało się już, że wraz z rodzinami Domowego  Kościoła świętowała młodzież oazowa, przebywająca jednocześnie na 3 – dniowej Oazie Modlitwy. Wszyscy więc – dorośli, dzieci i młodzież, zawierzyliśmy dobremu Bogu nowy rok formacyjny, którego myślą przewodnią jest hasło SŁUGA  NIEPOKALANEJ.

Wspólne przeżywanie DDW rozpoczęliśmy w kaplicy Collegium Marianum zawiązaniem wspólnoty. Ksiądz Artur Pukownik  (Moderator Diecezjalny Ruchu Światło – Życie) przywitał wszystkich.
Po krótkiej modlitwie, zawierzającej nas Duchowi Świętemu, odczytał uroczyście dekret bp Ryszarda Kasyny, mianujący księdza Marka Chmista moderatorem Diecezjalnej Diakonii Formacji Diakonii.

Następnym punktem Dnia Wspólnoty był Namiot spotkania, który przeżywaliśmy przed Najświętszym Sakramentem. Słowa przypowieści (Łk  8,10-15) były dla nas modlitewnym przygotowaniem do późniejszego wysłuchania w skupieniu dwóch krótkich świadectw.
Swoimi doświadczeniami z rekolekcji dzielili się Piotr i Dorota z DK (OR III st. w Rzymie) oraz Agnieszka z oazy młodzieżowej (ONŻ II st.w Krościenku).

Agapa i spotkania w grupach (rodziny i młodzież razem) były również okazją do dzielenia się rekolekcyjnymi doświadczeniami.

Następnie wszyscy przeszliśmy do sali CM, gdzie oglądaliśmy film, niektórym już zapewne znany, PROROK NIE UMIERA. KS. FRANCISZEK BLACHNICKI.
Ten poruszający film prezentuje życie, szczególnie nam bliskiego, ks. Franciszka Blachnickiego w kontekście historycznych wydarzeń, ukazując zarazem epokę, w której przyszło mu żyć.
Film pokazuje wymiar osobisty prześladowań, pobytów w więzieniach i wygnania na obczyznę założyciela Ruchu Światło-Życie w latach stalinizmu i w czasie intensywnej walki z Kościołem. Szczególnie przejmujące są wypowiedzi i wspomnienia najbliższych współpracowników ks. Franciszka:  Zuzanny Podlewskiej, Doroty Seweryn, Gizeli Skop, ks. Henryka Bolczyka czy kard. abp. Stanisława Dziwisza.

Na koniec Diecezjalnego Dnia Wspólnoty – czas najważniejszy, czas EUCHARYSTII.
W tym roku uroczystość wyjątkowa – rozpoczęcie peregrynacji figury Matki Bożej Fatimskiej w diecezji pelplińskiej. Uczestniczyliśmy we mszy św. w bazylice katedralnej, sprawowanej pod przewodnictwem Jego Ekscelencji Księdza Biskupa Diecezjalnego Ryszarda Kasyny. Podczas eucharystii zawierzono całą diecezję opiece Niepokalanemu Sercu Matki Bożej. W akcie zawierzenia całej wspólnoty, jako pierwsze zostały wyczytane rodziny całej diecezji.
Oby peregrynacja figury Matki Bożej Fatimskiej w naszych miastach była dla nas wszystkich przypomnieniem wielkiej miłości Najświętszej Maryi Panny, patronki Ruchu Światło-Życie do każdego z nas.

FOTORELACJA