Oaza Rekolekcyjna w Kalwarii Zebrzydowskiej

W dniach 15 – 31 lipca, 75 osób przeżywało swoją formację podczas Oazy Rekolekcyjnej II stopnia w Kalwarii Zebrzydowskiej.

Do istoty pracy formacyjnej w kręgach Domowego Kościoła należy również uczestnictwo w różnego rodzaju rekolekcjach : 15-dniowych I, II, III stopnia (oazach rodzin), kilkudniowych Oazach Rekolekcyjnych Animatorów Rodzin (ORAR I i II stopnia), rekolekcjach ewangelizacyjnych i tematycznych. (…).Oaza II stopnia rozwija biblijne podstawy inicjacji liturgicznej; omawiane jest również przeżywanie okresów liturgicznych w rodzinie.

W Kalwarii Zebrzydowskiej 14 małżeństw z kilku diecezji przeżywało swój błogosławiony czas przez 15 dni.Moderatorem był ks.Dariusz Ryłko wspierany przez parę moderatorską Teresę i Wojtka Szramowskich oraz pary animatorskie:Marzenkę i Franka Muchowskich,Elę i Adama Zgodów oraz Jarka i Basię Kozakiewiczów.
Dla dzieci i młodzieży przygotowano odrębne programy formacyjne w ramach Oazy Dzieci Bożych i Oazy Nowej Drogi.Prowadzone były przez Zuzannę Zachciał i Adama Płotnika.Najmłodszymi dzielnie opiekowała się diakonia wychowawcza prowadzona przez małżeństwo Anię i Wiesia Meske z diecezji pelplińskiej, których wspierały Weronika Janus i Marta Mania.Nad liturgią czuwał kleryk Michał Kucharski.

Praktycznie przez cały czas trwania rekolekcji mieliśmy piękną pogodę,a sanktuarium w Kalwarii Zebrzydowskiej wspaniale wzmacniało przeżycia duchowe.Dziękujemy Panu Bogu za możliwość uczestniczenia w tych rekolekcjach.Za ten czas dany jako dar,w którym bliżej mogliśmy przyjrzeć się naszemu małżeństwu,dziękować za otrzymane łaski i uczyć się dawania siebie innym.

W ramach programu rekolekcyjnego przeżyliśmy wiele nabożeństw i wspaniałych chwil.Otrzymaliśmy także list od Ekscelencji ks.Arcybiskupa Marka Jędraszewskiego.

Galeria zdjęć:

Galeria zdjęć: