Życzenia Wielkanocne 2017

„Triduum Paschalne to doroczne, wielkie rekolekcje Kościoła Powszechnego. Można powiedzieć, że tak jak Triduum Paschalne streszcza w sobie cały rok liturgiczny, tak jak ono zawiera w sobie: w ceremoniach i w znakach liturgicznych całą istotę chrześcijaństwa, tak samo i cała odnowa Kościoła wyraża się w sposobie obchodzenia tego Triduum Paschalnego we wspólnotach lokalnych Kościoła. Można by sformułować tezę: Jaka odnowa Triduum Paschalnego, taka odnowa Kościoła.

Ks. Franciszek Blachnicki Lublin 1974

Droga Wspólnoto Kościoła Domowego!

Zmartwychwstał! Radujmy się wszyscy zwycięstwem tego Chrystusa, który został umęczony za świat, przez który przeszedł dobrze czyniąc i głosząc Ewangelię Królestwa Bożego. Radujmy się z objawienia mocy samego Boga, ze zwycięstwa tej mocy nad grzechem. Oto dzień, który Pan uczynił, oto dzień powszechnej nadziei.
Niech ta nadzieja będzie początkiem naszej przemiany, przemiany naszych małżeństw i rodzin.

Obfitych łask i błogosławieństwa od Jezusa Zmartwychwstałego!

o. Andrzej Szulta – moderator rejonowy
Basia i Jarek Kozakiewicz – para rejonowa