Informacje o oazach latem 2017

 1. Zwyczajem lat ubiegłych Ruch Światło-Życie organizuje letnie oazy dla dzieci i młodzieży. (Kliknij – terminy, prowadzący, miejscowości)
 2. Zgłoszenia na oazy dla dzieci oraz młodzieży:
  Na I turnus przyjmuje Klaudia Boike:
  Uwaga. Ważne dla wszystkich tych, którzy pragną pojechać na oazę letnią w I turnusie. Archidiecezja gdańska wprowadziła zapisy przez internet. Należy zatem wejść na stronę oazy archidiecezji gdańskiej, następnie na zakładkę rekolekcje i dalej postępować wg informacji tam podanych. Jest ograniczona liczba miejsc i o przyjęciu na rekolekcje decyduje kolejność zgłoszenia.
  Na II turnus przyjmuje Anna Czaja:
  Uwaga. Ważne dla wszystkich tych, którzy pragną pojechać na oazę letnią w II turnusie. Diecezja pelplińska wprowadziła zapisy przez internet. Należy zatem wejść na stronę oazy diecezji pelplińskiej, następnie na zakładkę rekolekcje i dalej postępować wg informacji tam podanych. Jest ograniczona liczba miejsc i o przyjęciu na rekolekcje decyduje kolejność zgłoszenia.

  • diecezja pelplińska – Anna Czaja, ul. Kasztanowa 4c/2, 83-400 Kościerzyna,
   kom. 506 784 562, e-mail: lp.te1571130811no.at1571130811zcop@1571130811acna1571130811
   (jeśli połączenie nie zostanie odebrane, należy wysłać sms-a o treści: Proszę o kontakt w sprawie rekolekcji.) W najbliższym czasie oddzwonię.
   nr konta do przed wpłat: 39 1060 0076 0000 3130 0139 7623, w tytule proszę o podanie nazwy rekolekcji oraz imię i nazwisko
  • archidiecezja gdańska – Klaudia Boike, ul. Morska 201/8, 81-222 Gdynia, kom. 538 426 926,
   e-mail: moc.l1571130811iamg@15711308111991e1571130811kiobk1571130811

 3. Podział wiekowy uczestników rekolekcji:
  • Oaza Dzieci Bożych (ODB) 8-12 lat (szkoła podstawowa)
  • Oaza Nowej Drogi (OND I°) 13-15 lat (po 6 klasie i gimnazjum)
  • Oaza Nowej Drogi (OND II°) 14 lat (po 1 klasie gimnazjum i formacji)
  • Oaza Nowej Drogi (OND III°) 15 lat (po 2 klasie gimnazjum i formacji)
  • Oaza Niepokalanej, Oaza Nowego Życia (ON, ONŻ I°) od 16 lat (po ukończeniu gimnazjum i formacji)
  • Oaza Niepokalanej, Oaza Nowego Życia (ON, ONŻ II°) od 17 lat, po formacji I°
  • Oaza Niepokalanej, Oaza Nowego Życia (ON, ONŻ III°) od 18 lat po formacji II°

  Oaza jest formą rekolekcji przeżyciowych zmierzających do uformowania przez wzajemną służbę, zabawę, proste warunki życia oraz doświadczenie wspólnoty i wiary dojrzałego człowieczeństwa i chrześcijaństwa. Zasadniczym jej celem jest pogłębienie życia religijnego ze szczególnym uwzględnieniem formacji biblijno-liturgicznej i posługi apostolskiej w ramach wspólnoty parafialnej.
  Twórcą Ruchu jest Sługa Boży ks. Franciszek Blachnicki (1921-1987).
  Oaza Dzieci Bożych ma na celu ukazanie godności dziecka Bożego i wprowadzenie w podstawowe praktyki życia chrześcijańskiego.
  Oaza Nowej Drogi, ma na celu kształtowanie i rozwijanie w uczestnikach podstawowych wartości ludzkich (uczciwość, odpowiedzialność, uczynność, punktualność itp.)
  Oaza rekolekcyjna I st. ma doprowadzić do przyjęcia Chrystusa jako osobistego Pana i Zbawiciela oraz do włączenia się w formację grupy deuterokatechumenalnej (oazowej).
  Oaza rekolekcyjna II st. wprowadza, w oparciu o teologię Księgi Wyjścia, w formację liturgiczno-sakramentalną.
  Oaza rekolekcyjna III st. daje przeżycie misterium Kościoła jako wspólnoty wspólnot.
  Oaza Rekolekcyjna Diakonii (ORD) ukazuje całościową wizję formacji w Ruchu Światło-Życie oraz daje możliwość

 4. Karta uczestnika z informacją dla rodziców dostosowane są do wymagań właściwych urzędów. Prosimy o prawidłowe wypełnienie zgłoszenia.
 5. Przypominamy o możliwości dofinansowania wypoczynku młodzieży przez zakłady pracy, pomoc społeczną, urzędy miast i gmin. Odpowiednie pismo czy potwierdzenie może wystawić Ksiądz Proboszcz parafii lub osoba z Diecezjalnej Diakonii Oaz Rekolekcyjnych.
 6. W sytuacji, gdy Proboszcz lub Moderator decydują się dopłacić uczestnikom do rekolekcji, powinni przekazać te pieniądze Diakonii Oazy lub wręczyć (za pokwitowaniem) uczestnikowi. W ten sposób chcemy uniknąć sytuacji, w których uczestnicy przyjeżdżają na rekolekcje bez pieniędzy i twierdzą, że ktoś z w/w obiecał za nich zapłacić. Zbyt często bowiem kończy się to na obietnicach.
 7. Zapraszamy do uczestnictwa w Oazie Modlitwy, która odbywa się przy Al. Cystersów 3 w Pelplinie. Podajemy terminy:
  • 21-23 kwietnia,
  • 19-21 maja,
  • 9-11 czerwca

  Koszt rekolekcji od piątku do niedzieli wraz z wyżywieniem wynosi 50zł. Należy zabrać ze sobą Pismo Święte i śpiwór. Rozpoczęcie rekolekcji w piątek o godz. 18.00, a zakończenie w niedzielę o godz. 13.00.