Spotkanie opłatkowe Rejonu Chojnickiego

W uroczystość Objawienia Pańskiego odbyło się spotkanie opłatkowe wspólnoty DK rejonu chojnickiego. Dla wielu z nas było ono poprzedzone udziałem w orszaku trzech Króli. Był to piękny czas oddania chwały Bogu, który przyszedł w zwyczajnej, bardzo skromnej rodzinie a jego wielkość została ukazana światu przez pokłon trzech króli. Wiele wspaniałych dzieł Boga i Jego łask jest dla nas niewidocznych póki ktoś inny ich nie zauważy. Dlatego czas spotkania wspólnoty był zanurzony w dziękczynieniu i uwielbieniu za ogrom Bożych błogosławieństw dla naszych rodzin i naszej wspólnoty.

Spotkanie rozpoczęło się od Eucharystii – dziękczynienia za to co czyni w naszej wspólnocie , jak sam ją powiększa, przyprowadzając wciąż nowe osoby wnoszące do niej swoje dary, tak jak królowie. Po Mszy Św podzieliliśmy się opłatkiem zgodnie z myślą Ks. Blachnickiego, aby był to czas gdy wędrujący z rąk do rąk opłatek podkreśli wolę przyjęcia każdego, kto jest we wspólnocie i dania się każdemu, kogo Bóg do wspólnoty przyprowadzi. Taka forma dzielenia się opłatkiem, cała zanurzona w trwającej modlitwie uwielbienia, podkreślała że każdy z nas jest darem dla siebie, bo małe dziecię Boże nas do tego uzdalnia. Dlatego utworzyliśmy krąg, który zaczynał się przy żłóbku a kończył przy ołtarzu. Bo żeby prawdziwie służyć we wspólnocie trzeba być jak chleb (Betlejem to znaczy dom chleba) pokarm dla każdego głodnego, cały dla innych i nie uciekać od krzyża, bo taką drogę wskazuje nam Jezus. Takie bycie we wspólnocie daje prawdziwą radość i tego doświadczyliśmy także podczas pięknych jasełek przestrzegających przed tym, aby w ferworze przygotowań do świąt nie zgubić tego co najważniejsze jak i podczas Agapy – radosnego poznawania nowych członków naszej wspólnoty.

Basia M.