Życzenia Bożonarodzeniowe

W świętą noc Narodzenia Pańskiego Bóg przychodzi  do nas w osobie małego Dzieciątka. Pozwala  przez to odkrywać  swą wszechmoc  i wielkość, zgłębiać mądrość oraz przyjmować Jego bezgraniczną miłość.

Jedynie Jezus, Syn Boży, który ” przyjął ciało z Maryi Dziewicy i stał się człowiekiem”, może zaspokoić odwieczne pragnienia ludzkiego serca: pragnienie bliskości, zrozumienia, akceptacji i przebaczenia. Pragnienie życia w poczuciu bezpieczeństwa we wspólnocie rodzinnego domu, w zjednoczeniu przy świątecznym stole, dzielenia się posiadanym dobrem z tymi, którzy cierpią niedostatek w każdym jego wymiarze.

kartka-kwadrat-15x15-cm-z-oplatkiem-kw-002Niech biały opłatek, którym w blasku betlejemskiego światła przełamiemy się podczas Wigilijnej Wieczerzy, będzie dla każdego małżeństwa i rodziny, dla osób zagubionych i samotnych symbolem tego Chleba, który z nieba zstąpił dla naszego zbawienia.

Niech Dziecię Jezus przyniesie Waszym rodzinom pokój serc, w których znajdzie dla siebie godne mieszkanie. „Każda chrześcijańska rodzina może przede wszystkim – tak jak Maryja i Józef – przyjąć Jezusa, słuchać Go, rozmawiać z Nim, strzec Go, chronić Go, wzrastać wraz z Nim i w ten sposób udoskonalać świat. Zróbmy miejsce dla Pana w naszych sercach i w naszych czasach” (papież Franciszek).

Z okazji Świąt Bożego Narodzenia wszystkim Księżom Moderatorom kręgów rodzin życzymy radości z posługi towarzyszenia Domowemu Kościołowi, głoszenia Chrystusa i niesienia pomocy w odkrywaniu Jego miłości.

Moderator diecezjalny
Domowego Kościoła
ks. Łukasz Wisiecki
Para diecezjalna
Domowego Kościoła
Genowefa i Krzysztof Wieccy