REJONOWY DZIEŃ WSPÓLNOTY DOMOWEGO KOŚCIOŁA – LĘBORK 30.10.2016

Pierwszy w tym roku formacyjnym Rejonowy Dzień Wspólnoty (RDW) przeżyliśmy prowadzeni myślą MIŁOSIERNI NIOSĄCY EWANGELIĘ, w kontekście tematu roku Miłosierni jak Ojciec. Po zapaleniu świecy, rozpoczęliśmy modlitwę do Ducha Świętego, po której nastąpiło zawiązanie wspólnoty. Para rejonowa Basia i Jarek powitali wszystkich bardzo serdecznie, a szczególnie naszego Moderatora rejonowego o. Andrzeja Szultę, którego obdarowali pamiątkowym szalikiem  z napisem DOMOWY KOŚCIÓŁ / RUCH ŚWIATŁO-ŻYCIE. Takie szaliki przygotowano jako symbol przynależności do Ruchu a zarazem jako element rozpoznawczy DK na uroczystości 1050-lecia na stadionie w Poznaniu (16.04.2016).   

Zaproszeni do wspólnej adoracji Najświętszego Sakramentu i Namiotu Spotkania (Łk 19,1-10) udaliśmy się do Sanktuarium św. Jakuba.

Najważniejszym punktem dnia była oczywiście Eucharystia. Posługę liturgiczną pełnili: Jarek, Sławek, Marek i Marian; czytania liturgiczne: Bogdan i Beata; modlitwa powszechna Trudzia; psalm i oprawa muzyczna Wojtek zaś Mirka i Bogdan przynieśli do ołtarza dary eucharystyczne. U stóp ołtarza złożono również kolektę – jako ofiarę na fundusz rekolekcyjny.

W kazaniu Moderator Rejonowy o. Andrzej, wskazując na spotkanie Zacheusza z Chrystusem, przypomniał nam, iż każde spotkanie z Jezusem Eucharystycznym w Mszy św. powinno zmieniać nasze życie, powinno być zjednoczeniem z Nim.

Przy gorącej kawie wsłuchaliśmy się w konferencję o. Andrzeja pt. Ewangelizacja – przejaw miłosierdzia wobec bliźnich. Swoistym mottem były słowa Jezusa Chrystusa skierowane do apostołów: Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu! (Mk 16,15).

To my powinniśmy podjąć dzieło ewangelizowania w rodzinie, wśród swoich najbliższych w środowisku, w którym żyjemy, poprzez słowo poparte przykładem życia, świadectwem o naszej wierze. Powinniśmy ewangelizować ze świadomością, że Chrystus jest najlepszym lekarzem. Zawsze spoglądajmy na drugiego człowieka z miłością i miłosierdziem, by doprowadzić go do spotkania z Chrystusem. Na zakończenie konferencji o. Andrzej zwrócił się do nas słowami:
Otwierając się na Chrystusa, chciejmy głosić Ewangelię!

Spotkanie w grupach to następny punkt RDW. Tam ubogacaliśmy się przeżywaną wiarą i świadectwem doświadczenia Bożego Miłosierdzia w naszym życiu. Zgodnie stwierdziliśmy, że Bóg jest bardzo miłosierny. Doświadczamy Jego łaskawości w całym naszym życiu, od narodzin począwszy.

Kolejnym punktem spotkania było dzielenie się życiem. Tradycyjnie już poproszono o świadectwa rodziny, które uczestniczyły w rekolekcjach formacyjnych. Swoimi przeżyciami podzielili się:

  • Oaza Rodzin II – Agnieszka i Andrzej
  • Rekolekcje tematyczne – Krysia i Andrzej
  • ORAR II – Bogusia i Paweł
  • ORAR II – Krysia

Świadectwa były przeplatane śpiewem. Dorotka w imieniu Diakonii Życia zaprosiła wspólnotę na Rekolekcje dla małżonków o Bożym planie dla naszego małżeństwa w dniach 11-13.11.2016.

Po końcowym błogosławieństwie całość RDW zakończyła Agapa. Przy kawie, herbacie i pysznych wypiekach jeszcze dość długo dyskutowano. Miła atmosfera i długie rozmowy były wyrazem radości wypływającej z przebywania we wspólnocie.

Chwała Panu za każdego spotkanego w tym dniu człowieka oraz za wszelkie duchowe owoce!

Lucyna i Wojtek

Fotogaleria