„Bóg jest śpiewakiem”

„Bóg jest śpiewakiem-pisała przed wiekami św. Hildegarda  z Bingem – a Boski śpiew leży u podstaw świata duchowego i materialnego”. Słowa tej wielkiej mistyczki w pełni urzeczywistniły się  na  rekolekcjach ORAR II w Pelplinie (12-17 sierpnia br)

Zaproszenie  do udziału w rekolekcjach przyjęły rodziny z całej Polski. W rekolekcjach uczestniczyło 130 osób (w tym 56 dzieci)  aż z 8 diecezji: Gdańska, Ełcka, Lubelska, Wrocławska, Warszawska, Warszawsko-Praska, Włocławska, Pelplińska.

Uczestnicy rekolekcji, to wielka wspólnotowa rodzina. (Szczęście spotkać  tak wspaniałych ludzi) . Cieszymy sie, że przy tak licznej oazie, od pierwszej chwili do ostatniej byliśmy wspólnotą w niesamowitej jedności, a przez nieustanne uwielbianie Pana w żywiołowych śpiewach i  tańcach Chrystus był dla nas widzialnym znakiem swojej obecności.

Celem rekolekcji ORAR II jest uświadomienie uczestnikom nadprzyrodzonego wymiaru odpowiedzialności w posłudze pary animatorskiej, która została imiennie wybrana, powołana  i niejako „zaproszona” przez Boga do posługi innym małżonkom należącym do Wspólnoty Domowego Kościoła. Mówią o tym słowa Pana  Nie wyście mnie wybrali, ale ja was wybrałem, abyście szli i owoc przynosili (J 15,16a)…przywołał do siebie tych , których sam chciał ( Mk 3,13)

Zdjęcie uczestników ORAr

Świadectwa  uczestników pokazały w pełni , że cel rekolekcji został zrealizowany. Uczestnicy wykazali wielką dojrzałość z pełnego przyjęcia treści rekolekcji i świadomości codziennego stawanie w gotowości i prawdzie wobec misji przyjęcia na siebie roli animatora kręgu, korzystając  w pełni z wyposażenia jakie daje charyzmat i  zobowiązania naszej wspólnoty.  To wszystko nie byłoby możliwe bez odnowienia  jedności  w relacjach małżeńskich i rodzinnych . Służył temu specjalnie przygotowany Dialog małżeński i nabożeństwo Adoracji Krwi Chrystusa.

O wszystko zadbała diakonia rekolekcyjna, na czele której stał moderator  ks Łukasz Wisiecki Głoszone przez niego Słowo rozpalało serca, a niebywała serdeczność  kierowało małżonków do bliskości w małżeństwie i  wspólnocie. W prowadzeniu rekolekcji towarzyszyła mu wypróbowana już w organizacji,  para moderatorska Basia i Henio Urbańscy z Chojnic, którzy przy doborze par animatorskich , kierują się przede wszystkim świadectwem życia tych par i ich wielkim sercem do bezinteresownej posługi. Te wyjątkowe pary to: Basia i Mariusz Pawlak z Chojnic, Małgosia i Marek Rusieccy z Gdańska, Tadeusz i Grażyna Richert z Żukowa, Wiola i Andrzej Jasińscy ze Skórcza,  Krysia i Mirek Król z Lęborka oraz Magda i Olek Kosobuccy z Chojnic.

Dzieci z wielkim entuzjazmem i miłością przyjęła i formowała diakonia dziecięca, na czele z   Kingą Pawlak „skautką Europy” . (Skauci Europy to ruch uczący przez działanie. Kultywuje miłość do ojczyzny wraz z miłością do  innych narodów, tak właściwy duchowi chrześcijaństwa). Korzystając z idee tej właśnie organizacji Kinga wraz z diakonią, starała się  pokazać  wartość działania we współpracy z dziećmi i ich rodzicami. Poprzez codzienne wieczorne animacje ze świata bajki ( które dzieci przygotowywały w ciągu dnia), przybliżała dzieciom zasady życie chrześcijańskiego i otwierała ich na miłość do drugiego człowieka. Poza Kingą, diakonię dziecięcą  stanowiły  równie wspaniałe dziewczęta:    Katarzyna Gruca, Weronika Karczewska, Julia Alberska ,  Magdalena Nowakowska oraz młodzieńcy, Karol Tobolewski i Piotr Szramowski. Ta młodzież , to ludzie o wielkim i otwartym  sercu  , wspaniała przyszłość naszego narodu.

„Jak Anioła głos…” śpiewa zespół Feell, a tym śpiewającym aniołem na rekolekcjach była animatorka muzyczna  Magdalena Kosobucka. Podczas świadectw ktoś powiedział , że śpiew Magdy przybliża niebo. Dziękujemy  Magdzie, za  utwierdzenie nas w prawdzie,  że Bóg jest Śpiewakiem , a  muzyka i śpiew  łączą ziemie z niebem.

Ten piękny i owocny czas, który Pan wybrał dla nas i ludzie, którzy tak licznie odpowiedzieli na  zaproszenie do Collegium Marianum w Pelplinie  zawsze już pozostaniecie w naszych sercach.

W dalszym życiu i posługiwaniu oraz  wiernym realizowaniu idei rekolekcji niech umacniają nas słowa papieża Franciszka  ( z Listu Kręgu Centralnego , na rok formacyjny 2016/2017):

„Wszyscy jesteśmy powołani, aby nieustannie dążyć ku temu, co nas przekracza, w tym pokonywania naszych ograniczeń, a każda rodzina powinna żyć tą nieustanną zachętą. Rodziny, podążajmy naprzód i nie ustawajmy! Mamy obietnicę, że więcej jeszcze zawsze przed nami. Nie traćmy nadziei z powodu naszych ograniczeń, ale nie rezygnujmy też z dążenia do pełni miłości i jedności, które zostały nam obiecane” (AL 325).

Basia i Henio Urbańscy – moderatorzy rekolekcji