Zapraszamy na Diecezjalny Dzień Wspólnoty do Sianowa

sianowo 2016Szczęść Boże!
Kochana Wspólnoto Domowego Kościoła!

Zbliża się kolejny Diecezjalny Dzień Wspólnoty Ruchu Światło-Życie, którym jest sobota, 18 czerwca 2016 roku. W dzień ten tradycyjnie wpisana jest piesza pielgrzymka z kartuskiej Kolegiaty do Sanktuarium Marki Bożej Królowej Kaszub w Sianowie. Będzie to czas dziękczynienia za kolejny rok formacji w Ruchu, za mijający rok szkolny dla młodzieży i rodziców, za ofiarnie przeżyty rok pracy dla nauczycieli. Każdy uczestnik tej pielgrzymki będzie zapewne zawierzał Bogu przez ręce Maryi swoje ważne
sprawy, które w sercu nosi.
Kto ma dużo sił i jeszcze więcej pragnienia podjęcia się pielgrzymiego trudu, jest zaproszony do pokonania około 13-kilometrowego szlaku wśród kaszubskich, malowniczo położonych lasów, łąk i pól. Wędrówka potrwa od godziny 7:00 do około 12:00, z krótkim odpoczynkiem. Podczas marszu odprawione będzie nabożeństwo Drogi Krzyżowej oraz odmówiony Różaniec. Gorąco zachęcamy wszystkich grających na instrumentach, które można zabrać w pieszą wędrówkę, aby akompaniowali śpiewom piosenek podczas drogi,
a może także w Sianowie.
Pozostałych uczestników Diecezjalnego Dnia Wspólnoty zapraszamy, by dojechali do Sianowa najpóźniej o 11:30.
Wszystkie osoby posługujące czy mające jakieś zadania podczas Eucharystii są proszone o przybycie godzinę przed Mszą świętą. Ministranci mali i duzi, akolici i nadzwyczajni szafarze przywożą komże lub alby.
Postarajmy się wspólnie stworzyć atmosferę dziękczynnej modlitwy oraz radości, jaką daje okazja do bycia we wspólnocie, do spotkania przyjaciół z innych rejonów diecezji.
Podczas Mszy św., której głównym celebransem będzie ks. infułat Stanisław Grunt, księżom moderatorom i parom moderatorskim poszczególnych Oaz zostaną przekazane świece pobłogosławione podczas Centralnej Oazy Matki w Krościenku. Podczas Agapy pan Joe Losiak, przedstawiciel Ruchu Nowego Życia, przybliży nam historię współpracy z Ojcem Blachnickim z czasu połowy lat siedemdziesiątych, oraz opowie o Czterech prawach życia duchowego, które są „zaadaptowane” przez Założyciela Ruchu Światło-Życie od
międzywyznaniowego Ruchu Agape.
Zapraszajcie, kochani, na ten dzień do Sianowa swoich kapłanów moderatorów, wszystkie rodziny z kręgów DK oraz z kręgów jeszcze pilotowanych. Zabierzcie swoje dzieci. Niech jest nas dużo.
Będziemy przebywali na świeżym powietrzu, więc koniecznie zadbajmy o godny strój na Eucharystię, ale także o nakrycia głowy (słońce), a także może płaszcze czy parasole (deszcz). Zresztą módlmy się wspólnie o właściwą pogodę i mocniej zaufajmy Ojcu Niebieskiemu.
Podczas DDW w Sianowie nie organizujemy diakonii opiekuńczej do dzieci.
Zgodnie z ustaleniami podjętymi przez krąg diecezjalny, niech każdy krąg rodzin upiecze jeden placek na poczęstunek. Będzie woda i napoje i chleb. Ponadto rejon kartusko-kościerski ugotuje smaczną zupę dla wszystkich uczestników. Zadbajmy, aby nikt obok nas nie był głodny czy spragniony.
Pomagajmy w miarę możliwości w przygotowaniach tego wydarzenia.
Podczas Mszy św. będzie zbierana kolekta z przeznaczeniem na pokrycie niektórych kosztów organizacyjnych. w zależności od naszej ofiarności będzie możliwość późniejszego dofinansowania uczestnictwa dzieci czy młodzieży w rekolekcjach letnich, organizowanych przez naszą diecezję.
W załączeniu przesyłamy zaproszenie do uczestnictwa w DDW w Sianowie. Można je wydrukować i udostępnić za zgodą księdza proboszcza w parafialnej gablocie.

Pozdrawiamy serdecznie

ks. Łukasz Wisiecki
Moderator Diecezjalny DK

Genowefa i Krzysztof Wieccy
para diecezjalna Domowego Kościoła

 

Program:
7:00 – wymarsz sprzed Kolegiaty pw. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Kartuzach. Po drodze nawiedzenie Kościoła Matki Boskiej Częstochowskiej w Prokowie, śniadanie, Droga Krzyżowa, różaniec, śpiew
12:15 – zawiązanie wspólnoty i przygotowanie do Eucharystii przy ołtarzu polowym
12:30 – Msza Św. dziękczynna za cały rok formacyjny Ruchu Światło – Życie pod przewodnictwem ks. Infułata Stanisława Grunta; Rozesłanie Diakonii Rekolekcyjnych
13:45 – AGAPA (w trakcie zbiórka na fundusz rekolekcyjny)
14:15 – Świadectwo: Cztery prawa życia duchowego – Loe Losiak; Ogłoszenia
15:20 – Koronka do Bożego Miłosierdzia; błogosławieństwo Kapłańskie na czas wakacji i rekolekcji