List do wspólnoty Domowego Kościoła Rejonu Lęborskiego

Całe nasze zbawienie zależy od tego, by wiernie odpowiadać na głos Boży w tym czasie, w którym On do nas przemawia.
                                                                                                św. Alfons Liguori

Droga wspólnoto Domowego Kościoła
Rejonu Lęborskiego

Za nami rok formacyjny „W mocy Ducha Świętego”. Zbiegł się on z zakończeniem naszej posługi jako pary rejonowej. Kiedy 3 listopada 2013 r. na Rejonowym Dniu Wspólnoty podczas wyborów nowej pary wypowiedzieliśmy słowa: Pragniemy służyć, byliśmy pełni bojaźni Bożej i pełni pokory.  Przyjęty wynik wyborów był dla nas zaskoczeniem. Chwilowe wzruszenie przerodziło się w  wewnętrzny niepokój – czy podołamy.
Jednak czas biegnie nieubłaganie. Kardynał Stefan Wyszyński tak kiedyś rzekł: Ludzie mówią: czas to pieniądz, a ja wam mówię: czas to miłość.
Dzisiaj, bogatsi o trzyletnie doświadczenie, dziękujemy Panu Bogu za Jego zaproszenie do służby małżeństwom oraz rodzinom w Kościele Domowym rejonu lęborskiego. Dziękujemy całej wspólnocie za modlitwę w naszej intencji, bo to tylko dzięki niej oraz Opatrzności Bożej udało nam się łączyć posługę pary rejonowej z codziennymi obowiązkami rodzinnymi i zawodowymi, chociaż nie zawsze było to łatwe!
Dziękujemy wszystkim, którzy nas wspierali i odpowiadali na nasze prośby o posługę dla wspólnoty, a szczególnie  naszemu Moderatorowi rejonowemu o. Przemkowi za wsparcie w chwilach trudnych. Za to, że poświęcał nam wiele uwagi, wykazując  się wielką cierpliwością i życzliwością.
W Biblii napisano „Wszystko ma swój czas i jest wyznaczona godzina na wszystkie sprawy pod niebem” (Koh 3,1).

Serdeczne Bóg zapłać składamy wszystkim parom, które wyraziły zgodę na kandydowanie, bo sami wiemy, jaka to niełatwa decyzja.
W sposób szczególny pragniemy podziękować wszystkim małżeństwom, które świadectwem swojego życia, pokazywały nam piękno drogi, którą wspólnie kroczymy. Zostaliśmy wezwani do służby rodzinom na drodze głoszenia słowa Bożego oraz dawania świadectwa życia sakramentalnego małżeństwa i chrześcijańskiej rodziny. Przyjęcie drogi formacyjnej DK usystematyzowało naszą pracę nad osobistym oraz wspólnym kroczeniem ku Bogu m.in. poprzez realizację zobowiązań. Każde wyzwanie w naszym związku małżeńskim staraliśmy się wypełniać starannie. W obecnych czasach wymagało to od nas szczególnie dyscypliny czasowej oraz wsparcia modlitewnego.
Nowej parze – Jarkowi i Basi życzymy radości z pełnienia woli Bożej, światła i mocy Ducha Świętego na czas ich posługi oraz opieki Niepokalanej Matki Kościoła.  Niech słowa „Bóg nie wybiera przygotowanych, ale przygotowuje wybranych” zawsze Im towarzyszą.
Prosimy Was wszystkich o wsparcie i modlitwę za nich i dla nich.

Przyjdź Duchu Święty napełnij me serca miłością,
ulecz nas skruchą, obdarz nadzieją,
swoją napełnij mądrością.

Lębork, 5 czerwca 2016 r.

dk-znLucyna i Wojciech Siedlikowie
ustępująca para rejonowa DK