Dziękczynienie za 5 lat kapłaństwa

25 czerwca 2016 o godz. 12.00 w kościele parafialnym MB Królowej Polski w Człuchowie została odprawiona Msza św. z okazji piątej rocznicy święceń kapłańskich.

2011
2011
2016
2016

Moderator diecezjalny DK ks. Łukasz Wisiecki  w roku 2011 w swoim kościele parafialnym sprawował Mszę św. prymicyjną. W tym samym kościele dziękował Bogu za 5 lat posługi kapłańskiej  w otoczeniu rodziny, przyjaciół, wspólnoty Domowego Kościoła.

Na progu kościoła płomiennym uśmiechem i serdecznym uściskiem wszystkich przybyłych witali rodzice kapłana. Na początku Eucharystii wszystkich zebranych powitał Jubilat ks. Łukasz Wisiecki, który stwierdził, iż 5 lat to tak niewiele, ale każda okazja jest dobra do tego, by być razem, by się spotykać. A spotkaliśmy na tej uroczystej Mszy św. rodziców księdza, który w lipcu będą świętować 35 rocznicę sakramentu małżeństwa i dziadków, obchodzących w tym roku jubileusz 60. pożycia małżeńskiego.

W kazaniu ks.Łukasz , nawiązując do sobotniej Ewangelii Mt 8,5-17, zaakcentował wartość SŁOWA w wypowiedzi setnika – jego wyznanie wiary. To on w Jezusie rozpoznał Pana, zdolnego pokonać każdą ludzką słabość, łącznie ze śmiertelną chorobą Panie nie jestem godzien (…) ale powiedz tylko słowo, a mój sługa odzyska zdrowie. U stóp ołtarza wielokrotnie powtarzamy słowa setnika, wyznając z wiarą i pokorą, że choć i my nie jesteśmy godni, to szczerze prosimy o łaskę słowa uzdrawiającego duszę i ciało.

Oprawę muzyczną Eucharystii stanowiły przepiękne pieśni, wykonane przez członków zespołu Familia HP. Po udzieleniu komunii św., do śpiewu dziękczynnego dołączył się również ks.Łukasz. Ta uroczystość obfitowała w chwile wzruszenia, poruszenia serca. Modlitwę Pańską Ojcze Nasz wypowiadaliśmy połączeni rękoma w jedną wspólnotę – oazę, wychodząc ze swoich ławek na środek kościoła.

Jubilat przed udzieleniem kapłańskiego błogosławieństwa podziękował swoim rodzicom i dziadkom, za ich świadectwo miłości małżeńskiej, coraz dojrzalszej i pełniejszej.

Po zakończeniu Eucharystii, w urokliwej leśniczówce w Lipiu, nastąpił radosny czas Agapy, gdzie trwał korowód życzeń, śpiewów i tańców, a wśród nich nie mogło oczywiście zabraknąć Poloneza.

Ks. Łukaszu !!!!!

Moderatorze Diecezjalny Domowego Kościoła

Z okazji piątej rocznicy przyjęcia z rąk biskupa święceń kapłańskich dziękujemy za błogosławione i owocne w Dzieło Boże dokonania duchowe dla naszej wspólnoty.

Życzymy, abyś na swej drodze zawsze spotykał ludzi życzliwych, o otwartych sercach na Słowo Boże i swym przykładem prowadził ich do Chrystusa.

Życzymy dużo sił, zdrowia, obfitości Łask Bożych i kolejnych pięknych jubileuszy pasterskiego posłannictwa w Winnicy Pańskiej. My ze swej strony zapewniamy o naszej modlitwie. Niech Dobry Bóg i Matka Najświętsza ma Cię zawsze w swojej opiece, a uśmiech i poczucie humoru, optymizm i entuzjazm niech Cię nigdy nie opuszcza.

Szczęść Boże !

Wspólnota Domowego Kościoła
Ruchu Światło-Życie
Diecezji Pelplińskiej

Fotorelacja