DIECEZJALNY DZIEŃ WSPÓLNOTY – XXIX dziękczynna pielgrzymka RŚ-Ż do Sanktuarium Matki Bożej Królowej Kaszub w Sianowie

18.06.2016 - Sianowo (20)W sobotni ranek 18 czerwca wyjechaliśmy autobusem o godz.6.00 z Lęborka. Niektórych wystraszyła nocna ulewa, a szkoda gdyż pogoda sprzyjała. Już po godzinie jazdy byliśmy w Kartuzach. Wspólnie z pielgrzymami z innych rejonów diecezji pelplińskiej  wyruszyliśmy sprzed Kolegiaty  pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny.

Pierwszy przystanek był w Kościele Matki Boskiej Częstochowskiej w Prokowie. Następnie, już tradycyjnie, zatrzymaliśmy się w na śniadaniu w gościnnej zagrodzie Józka. Tegoroczne pielgrzymowanie lasami, łąkami i polami prowadzili kapłani ks. Wacław Dokurno oraz moderator diecezjalny Domowego Kościoła ks. Łukasz Wisiecki. Czas pieszej wędrówki wypełniały pieśni, rozważania Drogi Krzyżowej oraz odmawiany Różaniec. Niebo wypogadzało się, deszcz nie padał, zaś Sianowo powitało pielgrzymów słoneczną i ciepłą aurą. Na przedzie pielgrzymki Beata dzielnie niosła krzyż. U progu Sanktuarium przybyłych oazowiczów święconą wodą powitał moderator diecezjalny RŚ-Ż ks. Artur Pukownik. W kościele oddaliśmy pokłon Matce Bożej Królowej Kaszub.

Eucharystię przy ołtarzu polowym pod przewodnictwem ks.A.Pukownika współkoncelebrowało 6 kapłanów, a uczestniczyło w niej  310 osób (wg informacji ze strony internetowej Sanktuarium).

Słowo Boże wygłosił ks. W. Dokurno, który wypowiedział  radość z przeżywania Dnia Wspólnoty, gdyż zgromadził on dzieci, młodzież  i rodziny z DK, by budować jedność i wspólnie podejmować największe zadania ewangelizacyjne w mocy Ducha Świętego. Skierował do nas m.in. pytanie Czy my – oazowicze  jesteśmy wierni charyzmatowi, który został nam dany poprzez sługę Bożego ks. Franciszka Blachnickiego?  Ks. Wacław skupił się na wymiarze ewangelizacji charyzmatu RŚ-Ż i jego owocach takich jak: Dni Wspólnoty, dzieła ewangelizacyjne – np. Lednica, ŚDM, Radio Maryja, Telewizja Trwam, koncerty i wydarzenia ewangelizacyjne, uliczne procesje .

Nasz Ruch Światło-Życie powinien zaangażować  się w podstawowe dzieło ewangelizacyjne, jakim jest przekaz wiary w rodzinie własnym dzieciom poprzez chrzest, wychowanie do I Komunii Św., wzrastanie do przyjęcia sakramentu bierzmowania, wreszcie umacnianie wiary na całe życie we właściwym rozeznaniu swego powołania: życia małżeńskiego, kapłańskiego czy zakonnego. Pomocną drogą jest wzrastanie we wspólnocie: Oazie Dzieci Bożych, oazach młodzieżowych – Oazie Nowej Drogi czy Oazie Nowego Życie i wreszcie w Domowym Kościele. Ks. Wacław zachęcał nas, abyśmy radowali  się, podejmując dzieło ewangelizacji.

Jako jedna wielka wspólnota – Ruch Światło-Życie pozwólmy się użyć Bogu w dziele ewangelizacji, w głoszeniu dobrej nowiny.

Pełni wdzięczności za kończący się rok formacyjny, w modlitwie powszechnej modliliśmy się m.in. za Wspólnotę Domowego Kościoła i cały Ruch Światło-Życie, aby rozwijał się i wzrastał w charyzmatach oraz był w świecie znakiem Bożej Miłości.

Przed błogosławieństwem nastąpiło rozesłanie dla moderatorów i wszystkich odpowiedzialnych za poszczególne letnie rekolekcje.

Para diecezjalna Genia i Krzysiu Wieccy skierowali podziękowania pod adresem kapłanów sprawujących Eucharystię, obdarowując pamiątkowymi szalikami  (z napisem Domowy Kościół z jednej strony i Ruch Światło-Życie z drugiej)  ks. W. Dokurno, ks. A. Pukownika i naszego moderatora ks. Łukasza Wisieckiego.

W czasie agapy wzmocniliśmy się przepyszną zupą oraz smakowitym ciastem, ugasiliśmy pragnienie.

Później mogliśmy uzupełnić nasze domowe biblioteczki o nowości i materiały formacyjne. Diakonię słowa prowadziła niezawodna Irenka Szybis.

Następnym punktem DDW było świadectwo Loe Łosiaka o czterech prawach życia duchowego, przeplatane śpiewem przy akompaniamencie gitarowym niezwykłego gościa, bliskiego współpracownika ks. Fr.Blachnickiego.

Koronkę do Miłosierdzia Bożego poprowadził ks. Ł. Wisiecki. Kapłańskiego błogosławieństwa na czas wakacji i rekolekcji wszystkim zgromadzonym na DDW w Sianowie udzielił ks. A. Pukownik, po czym napełnieni radością powoli rozjechaliśmy się do naszych domów.

Fotorelacja