Informacje o oazach latem 2016

 1. znak 2016 " Miłosierni jak Ojciec"Zwyczajem lat ubiegłych Ruch Światło-Życie organizuje letnie oazy dla dzieci i młodzieży. (Kliknij – terminy, prowadzący, miejscowości)
 2. Zgłoszenia na oazy dla dzieci oraz młodzieży przyjmuje się do dnia 30 maja 2015:
  • diecezja pelplińska – Anna Czaja, ul. Kasztanowa 4c/2, 83-400 Kościerzyna,
   kom. 506 784 562, e-mail: 
  • archidiecezja gdańska
   • Klaudia Boike, ul. Morska 201/8, 81-222 Gdynia, kom. 538 426 926,
    e-mail:
   • elektronicznie
  • diecezja toruńska – Katarzyna Bublewicz, ul. Warszawska 2/17, 87 – 100 Toruń,
   056/652 12 28, kom. 0 604 19 65 82, e-mail:
 3. Podział wiekowy uczestników rekolekcji:
  • Oaza Dzieci Bożych (ODB) 8-12 lat (szkoła podstawowa)
  • Oaza Nowej Drogi (OND I°) 13-15 lat (po 6 klasie i gimnazjum)
  • Oaza Nowej Drogi (OND II°) 14 lat (po 1 klasie gimnazjum i formacji)
  • Oaza Nowej Drogi (OND III°) 15 lat (po 2 klasie gimnazjum i formacji)
  • Oaza Niepokalanej, Oaza Nowego Życia (ON, ONŻ I°) od 16 lat (po ukończeniu gimnazjum i formacji)
  • Oaza Niepokalanej, Oaza Nowego Życia (ON, ONŻ II°) od 17 lat, po formacji I°
  • Oaza Niepokalanej, Oaza Nowego Życia (ON, ONŻ III°) od 18 lat po formacji II°
 4. Karta uczestnika z informacją dla rodziców i karta zdrowia dostosowane są do wymagań właściwych urzędów. Karty źle wypełnione (np. bez pieczątki parafii, bez czytelnych podpisów oraz opinii) nie będą przyjmowane. Karty uczestnikakarty zdrowia można uzyskać w swoich diecezjach (u w/w osób).
 5. Przypominamy o możliwości dofinansowania wypoczynku młodzieży przez zakłady pracy, pomoc społeczną, urzędy miast i gmin. Odpowiednie pismo czy potwierdzenie może wystawić Ksiądz Proboszcz parafii lub osoba z Diecezjalnej Diakonii Oaz Rekolekcyjnych.
 6. W sytuacji, gdy Proboszcz lub Moderator decydują się dopłacić uczestnikom do rekolekcji, powinni przekazać te pieniądze Diakonii Oazy lub wręczyć (za pokwitowaniem) uczestnikowi. W ten sposób chcemy uniknąć sytuacji, w których uczestnicy przyjeżdżają na rekolekcje bez pieniędzy i twierdzą, że ktoś z w/w obiecał za nich zapłacić. Zbyt często bowiem kończy się to na obietnicach.
 7. Zapraszamy do uczestnictwa w Oazie Modlitwy, która odbywa się przy Al. Cystersów 3 w Pelplinie. Podajemy terminy:
  • 22-24 kwietnia,
  • 13-15 maja,
  • 17-19 czerwca

  Koszt rekolekcji od piątku do niedzieli wraz z wyżywieniem wynosi 45zł. Należy zabrać ze sobą Pismo Święte i śpiwór. Rozpoczęcie rekolekcji w piątek o godz. 18.00, a zakończenie w niedzielę o godz. 13.00.