Honorowy Rajd Ojców – prośba o pomoc

tataisyn-5714a509ef107W dniach od 30 maja do 19 czerwca 2016 r. w Stanach Zjednoczonych odbędzie się niezwykły rajd rowerowy: Dad’s Honor Ride (dosł. Honorowy Rajd Ojców). W ciągu trzech tygodni grupa uczestników przejedzie łącznie 1,5 tys. mil (ponad 2,4 tys. kilometrów) z Bostonu do Chicago.
Uczestnicy rajdu będą mogli przejechać część – lub całą trasę. Niektórzy będą jechali samodzielnie, inni – sztafetowo, jeszcze inni będą pokonywali mniejsze odcinki trasy w grupach rodzinnych.
Głównym celem rajdu jest podkreślenie ogromnej roli ojców w życiu ich dzieci – a także zwrócenie uwagi na stale rosnący problem nieobecności ojców w wielu rodzinach. Uczestnicy będą także w ten sposób zbierali fundusze na wsparcie różnego rodzaju organizacji i wydarzeń wspierających ojców i walczących z problemami wynikającymi z ich nieobecności.
Polskę będzie reprezentował Mikołaj Topicha-Dolny, kierownik ośrodka Fundacji „Światło-Życie” w Warszawie. Mikołaj zamierza wziąć udział w całym, trzytygodniowym rajdzie i przejechać całą jego trasę. Jego celem jest zabranie 15 tysięcy dolarów potrzebnych na organizację VII Międzynarodowego Forum Ojców, które odbędzie się w Warszawie na początku października. Forum to unikalna możliwość kontaktu z ojcami, praktykami i ekspertami z Polski i innych krajów, którzy mają pomysł na efektywne ojcostwo w XXI wieku.
Każdy, kto chciałby wesprzeć finansowo tę wspaniałą inicjatywę może to zrobić za pośrednictwem dedykowanej strony crowdfundingowej: https://www.crowdrise.com/Mikolaj-DadsHonorRide2016
Więcej informacji o Rajdzie i organizowanym forum można znaleźć na stronach 1500miles.us (dostęp od 21.04.2016) i forum.tato.net (dostęp od 21.04.2016).

Mikołaj (Nic) Topicha-Dolny – mąż od 25 lat, ojciec: Agnieszki (8), Gabrieli (15), Michała(18), Aleksaadry (21).
Od 25 lat prowadzi spotkania formacyjne dla małżeństw. W 2003 otworzył Ośrodek Fundacji „Światło-Życie” w Warszawie, Polska (fundacja.wpraga.oaza.pl), realizujący nowoczesne programy edukacyjne dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych. Uczestniczy na stałe w pracach Komisji Dialogu Społecznego do spraw Edukacji. Współpracuje z tato.net. i Rejsami Ojców/Rejsami Ojców z Dziećmi (rejsyojcow.pl).
Zawodowo jest specjalistą DTP, kierownikiem projektów, grafikiem. Od 2011 roku specjalista ds. nowoczesnego składu i koordynator procesu konwersji w firmie eLib.pl, zajmującej się m.in. tworzeniem e-publikacji, doradztwem w zakresie e-booków, promowaniem e-czytelnictwa. Od roku 2012 zajmuje stanowisko dyrektora operacyjnego w elib.pl W roku 2014  eLib.pl zajął 1. miejsce w Polsce i 3. w Europie w kategorii „Wschodzące Gwiazdy” w rankingu Deloitte Technology Fast 50 Central Europe.

Fundacja „Światło-Życie” – Fundusz założycielski Fundacji „Światło-Życie” powstał z nagrody przyznanej przez Fundację Jana Pawła II Ruchowi Światło-Życie (znanemu szerzej jako OAZA) „za bezprecedensową w Europie Środkowej pracę nad formacją religijną i moralną polskiej młodzieży zmierzającą do ukształtowania w niej pełnej odpowiedzialności za życie Kościoła i własnego Narodu”.
Obecnie Fundacja zajmuje się działalnością wychowawczą wśród dzieci, młodzieży i dorosłych, przeciwdziała patologiom, pomaga ludziom stawać się wolnymi od wszelkich uzależnień, upowszechnia pozytywne wzorce osobowe, pomaga ludziom wymagającym szczególnej troski, przekazuje żywność potrzebującym. Od 2006 r. funkcjonuje jako organizacja pożytku publicznego. Stanowi narzędzie służące realizacji różnych dzieł podejmowanych przez Ruch Światło-Życie (OAZĘ).