Dzień Wspólnoty Diakonii Diecezjalnych w Elblągu

W sobotę, 9 kwieinia 2016r. w Sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej i Jana Pawła II w Elblągu – Stegniewie miał miejsce wiosenny Dzień Wspólnoty Diakonii Diecezjalnych filii pelplińskiej. Tym razem kilkadziesiąt osób przybyłych z siedmiu diecezji wchodzących w skład filii zostało mile przyjętych w gościnnej diecezji elbląskiej przez parę diecezjalną Domowego Kościoła Annę i Marcina Bukowskich. Diecezję pelplińską reprezentował moderator diecezjalny RŚ-Ż  ks. Artur Pukownik, panie: Irena Szybist i Tatiana Piotrowska, klerycy: Krzysztof Kamiński i Tomasz Borek, a także Beniamin Orland i para diecezjalna Genowefa i Krzysztof Wieccy z Domowego Kościoła, gałęzi rodzinnej Ruchu Światło-Życie.

Tematem podejmowanym przez diakonie specjalistyczne RŚ-Ż w całej Polsce była „Posługa miłosierdzia zadaniem dla diakonii diecezjalnych Ruchu Światło-Życie”.  Po zawiązaniu wspólnoty spotkanie poprowadził moderator filii pelplińskiej ksiądz Zenon Pipka., zachęcając obecnych do aktywnego i radosnego dzielenia sie pomysłami i działaniami podejmowanymi w poszczególnych diecezjach. Uczestnicy DWDD odsłuchali fragmentu referatu programowego moderatora generalnego RŚ-Ż  księdza Marka Sędka, wygłoszonego podczas tegorocznej 41 Kongregacji Odpowiedzialnych na Jasnej Górze, w którym objaśnił wyzwania, jakie stoją przed Ruchem, a które zapoczątkowuje trwający Rok Miłosierdzia.

Jako pierwsze zadanie odczytane zostało wyznawanie i głoszenie miłosiernego Ojca przez szeroko pojętą ewangelizację, do której wszyscy jesteśmy wezwani; głoszenie prawdy, która wyzwala; głoszenie prawdy dotyczącej najnowszej historii Polski odnoszącej sie także do życia społecznego i politycznego oraz dawanie prawdy o człowieku jako mężczyźnie i kobiecie.

Drugim zadaniem jest błaganie Boga o miłosierdzie nad światem przez wytrwałą modlitwę wszystkich wspólnot i kręgów rodzin o zstąpienie Ducha, by odnowił oblicze ziemi; wspieranie modlitwą parlamentarzystów, rządu i prezydenta. Trzeba też gorąco modlić się planując i podejmując dzieła ewangelizacyjne. I to nie tylko diakonie modlitwy, ale wszyscy.

Trzecie zadanie zostało określone jako podejmowanie czynów miłosierdzia. Przejawiać się ono powinno poprzez okazywanie miłosierdzia naszym braciom, szczególnie tym „najmniejszym’, Mamy też przyczyniać się do ocalenia godności konkretnych ludzi poprzez wychodzenie do nich i towarzyszenie. Nadal wielkim wyzwaniem jest rozwój Krucjaty Wyzwolenia Człowieka, głównie poprzez tworzenie zespołów diakonii wyzwolenia. Do tych celów trzeba wykorzystywać nowoczesne narzędzia komunikacji.

Poszczególne zadania, nakreślone przez Moderatora Generalnego staną się tematami spotkań pracy permanentnej Ruchu w nowym roku formacyjnym, który będziemy przeżywali pod hasłem „Miłosierni jak Ojciec”.  Zgodnie z zachętą nie czekajmy na ukończenie formacji, aby włączyć sie w wypełnianie dzieł miłosierdzia.  

„Diakonia to nie wyższy stopień w hierarchii Ruchu, jak ciągle myślą niektórzy,  ale to konkretna służba, to uwiarygodnienie naszego nawrócenia i naszej miłości do Boga. Nasz Założyciel mawiał, że życie może powstać tylko z życia.  Czujmy się wszyscy wezwani, aby nieść Dobrą Nowinę Ewangelii, która wyzwala i daje życie wszystkim ludziom.” (ks. Marek Sędek).

Następnie udaliśmy się na Namiot Spotkania i  Eucharystię, podczas której zwyczajowo posługę pełnili przedstawiciele różnych diecezji.  Mszy św. przewodniczył biskup Józef Wysocki, który wygłosił homilię. Po obiedzie i wysłuchaniu bogatych przemyśleń księdza biskupa spotkaliśmy się w poszczególnych diakoniach, by podzielić się działaniami podejmowanymi w diecezjach. Oddzielnie spotkał się krąg filialny, który zajął się zagadnieniami: w jaki sposób w naszych kręgach/diecezjach/ został podjęty obecny temat roku „W mocy Ducha Świętego”? (konkretne działania, konkretne owoce) oraz: w jaki sposób przełożymy na życie temat roku „Miłosierni jak Ojciec”?

Nieszporami zakończyliśmy wiosenne spotkanie DWDD.  

Genowefa i Krzysztof Wieccy
para diecezjalna DK