Spotkać miłość, przeżywając TRIDUUM PASCHALNE

Jak dobrze przeżyć Triduum Paschalne w rodzinie, zwłaszcza w sytuacji gdy w naszych obecnych warunkach Wielki Piątek i Wielka Sobota są dla wielu osób dniami pracy?

Praktyczne rady i sugestie odnajdziemy w tekście ks.Franciszka Blachnickiego, opublikowane w Liście do wspólnot rodzinnych nr 13 (styczeń-luty 1978)

Poświęcenie – Miłość – Oczekiwanie – Życie

U ubiegłym roku w dniach 20-22 marca przygotowywaliśmy się, po raz drugi w Nadolu, w czasie Rejonowych Dni Skupienia do przeżywania Świąt Wielkanocnych. Był to dla nas błogosławiony czas, zarówno indywidualnie jak i we Wspólnocie. Pochylaliśmy się nad tematem „Kochać ubogich”.

Modliliśmy się liturgią godzin: Jutrznia, Nieszpory. W piątek zgromadziła nas wspólna modlitwa za małżeństwa w czasie adoracji Najświętszego Sakramentu. W sobotę zaś rozważaliśmy z ojcem Franciszkiem Blachnickim Drogę krzyżową. Szkoda, że deszcz nie pozwolił na wędrowanie po lesie i pozostaliśmy w kaplicy. W kinie nocnym obejrzeliśmy film „Odważni”.

Nasz Moderator rejonowy o.Przemysław Plaszczyński wygłosił do nas kilka katechez:

  • Ubóstwo materialne
  • Ubóstwo duchowe
  • Kochać ubogich – dzielić się sobą i posiadanymi dobrami.

Na spotkaniach w grupach rozważaliśmy temat Moje ubóstwo w duchu lekarstwem na ubóstwo tego świata; Ewangeliczna rewizja życia.

Diakonię wychowawczą nad dziećmi sprawowała ciocia Ela oraz Julka i Michalina.

Centrum każdego dnia była Eucharystia, sprawowana ze szczególnym pietyzmem. Podczas niedzielnej Mszy św. małżonkowie odnowili decyzję o wstąpieniu do Domowego Kościoła. Dzieci przygotowały na tę okoliczność dla rodziców palemki wielkanocne.

Był to dla nas czas szczególnego spotkania z żywym Bogiem i drugim człowiekiem

Fotogaleria