RDW rejonu kartusko – kościerskiego w Ostrzycach

W niedzielę 13 marca w Goręczynie na Eucharystii zgromadził się rejon kartusko – kościerski. Mszę świętą sprawował wikariusz parafii ks. Artur Tybusz wraz z proboszczem, ks. Hubertem Kitowskim. Po zakończeniu Eucharystii wszyscy udali się do Ostrzyc, gdzie dzięki gościnności Państwa Szalewskich wspólnota mogła zjeść obiad. Wspólny śpiew, konferencja pt. „Duch Święty duszą Kościoła” wygłoszona przez ks. Artura Tybusza oraz wspólna modlitwa były głównymi punktami całego spotkania. Niezwykle ubogacające były wygłoszone świadectwa, które świadczyły o tym jak ważne jest uczestnictwo w rekolekcjach. Spotkanie zostało zakończone Koronką do Bożego Miłosierdzia.