Duch Święty Duszą Kościoła

Duch Święty Duszą Kościoła – pod takim hasłem przeżywaliśmy Rejonowy Dzień Wspólnoty w Bytowie. Nasze spotkanie, które odbyło się 6 marca 2016 r., rozpoczęliśmy wspólnym przeżyciem Eucharystii.

Po zawiązaniu wspólnoty mieliśmy okazję odbyć Namiot Spotkania przed Najświętszym Sakramentem.

Z wielką uwagą i skupieniem wysłuchaliśmy homilii Ojca Świętego Franciszka, wygłoszonej podczas Mszy św. w Stambule.

Para rejonowa oraz ks. moderator zaprosili do wspólnego spędzenia ego dnia z naszą wspólnotą ks. Krzysztofa Piątkiewicza z parafii pw. Św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Bytowie, który wygłosił konferencję, skupiając się wokół przewodniego hasła dnia.

Wprowadzeniem w sedno działania Ducha Świętego w człowieku była myśl św. Augustyna, który po nawróceniu wspomina czas swoich poszukiwań: „Byłeś wewnątrz, a ja byłem na zewnątrz”. Ksiądz Krzysztof przypomniał nam, że Duch Święty to Bóg, który żyje w nas, w nas przemawia i w nas działa. Na potwierdzenie tych słów odniósł się do słów Metropolity Ignatiosa z Laodycei (Syria), wypowiedzianych w czasie ekumenicznego zjazdu w Uppsali w 1968 r.: „Bez Ducha Świętego Bóg jest daleko, Chrystus pozostaje w przeszłości, Ewangelia pozostaje martwą literą, Kościół jest organizacją, władza – dominacją, misja – propagandą, liturgia – niczym więcej, jak tylko wspomnieniem, życie chrześcijańskie – moralnością niewolnika. Ale w Duchu Świętym: kosmos jest zmartwychwstały i wzdycha w bólach rodzenia Królestwa, Zmartwychwstały Chrystus jest tutaj, Ewangelia jest mocą życia, Kościół ukazuje życie Trójcy, władza jest posługą wyzwalania, misja jest Pięćdziesiątnicą, liturgia – pamiątką i zapowiedzią, ludzkie działanie jest przebóstwione”. Zatem nie ma kościoła bez Ducha Świętego. Wysłuchaliśmy też kilku słów na temat darów Ducha Świętego i Jego charyzmatów.

Przeżywanie wspólnie niedzieli zostało ubogacone śpiewem, nie zabrakło również czegoś dla ciała, czyli smacznego obiadu i kawy z ciastem. Cioci Marcie gorąco dziękujemy za opiekę nad naszymi dziećmi.