WIELKI POST + ENCYKLIKA O BOŻYM MIŁOSIERDZIU + MAŁŻEŃSKIE DROGI KRZYŻOWE

wielki-postWIELKI POST
Za nami Środa Popielcowa, która swą nazwę przyjęła z obrzędu posypywania głów popiołem. Podczas liturgii symbolowi temu towarzyszą wypowiadane przez kapłana słowa: „Prochem jesteś i w proch się obrócisz” (Rdz 3, 19) lub „Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię” (Mk 1, 15). Jest to gest uznania swojej niewystarczalności i zależności od Boga. Słowa te mają nam przypomnieć o kruchości życia i nieuchronnej śmierci. Mają również pomóc uświadomić sobie, że życie na ziemi jest jedynie drogą do Boga, mają zmobilizować nas do nawrócenia.

Popielec to bardzo ważny element kultury katolickiej, co jest widoczne m.in. także w literaturze polskiej. Władysław Reymont w powieści „Chłopi” dokonał opisu zarówno mszy odbywającej się w Środę Popielcową jak i niedzielnej mszy, przypadającej na pierwszą niedzielę Wielkiego Postu.

Przed nami 40 dni pokutnych.

Rozpoczął się czas Wielkiego Postu, który jest okresem pokuty i nawrócenia. Natomiast, jak podkreślają duchowni, Wielki Post to nie tylko czas umartwień i wyrzeczeń, ale również czas dobrych uczynków i zastanowienia się nad sobą. Co trzeba robić? – Modlić się, pościć, dawać jałmużnę, pomagać biednym, starannie wykonywać swoją pracę. Jest to również czas poprzedzający i przygotowujący nas do obchodzenia Paschy.
40 dni to wystarczająco długi czas, byśmy zastanowili się nad jego sensem i znaczeniem w naszym życiu. Jest to również czas przemiany, czas przygotowania się do najważniejszych dla chrześcijan Świąt Zmartwychwstania Pańskiego. Wykorzystajmy go jak najlepiej do budowania jedności w naszych rodzinach, opartej na zdrowych relacjach z Bogiem. Przemyślmy również nasze nastawienie do zobowiązań. Celem niedawno przebytych rekolekcji było ukazanie znaczenia zobowiązań, jako sposobu realizowania powołania do świętości. W zobowiązaniach nie chodzi bowiem o to, aby je tylko wypełniać, ale o to, aby przez codzienny trud podejmowany w ich realizację, coraz bardziej zbliżać się ku Chrystusowi. Bądźmy żywym świadectwem naszego Pana i Zbawiciela, gdyż post to nie tylko nasza relacja z Bogiem ale przede wszystkim otwarcie się na innych. Ks. Fr. Blachnicki w tekście Popiół i palma – czyli Wielki Post w rodzinie powiedział „Każda rodzina jako domowy Kościół powinna więc wypracować własny porządek ascezy wielkopostnej”.

Jak powiedział Ojciec Święty „Niech Wielki Post w Roku Jubileuszowym będzie przeżywany jeszcze bardziej intensywnie, jako ważny moment, by celebrować miłosierdzie Boga i go doświadczać”. Zapraszamy do zapoznania się z treścią orędzia Ojca Świętego Franciszka.

rok-milosierdziaWraz z całym kościołem przeżywamy Nadzwyczajny Jubileusz Miłosierdzia. Zapraszamy do codziennego rozważania fragmentu encykliki św. Jana Pawła II „Dives in misericordia”.

Ponadto zachęcamy małżeństwa ze wspólnoty DK do odprawienia w swoich parafiach w porozumieniu z ks. proboszczem małżeńskiej drogi krzyżowej.
Można skorzystać z propozycji tekstów rozważań Krajowego Ośrodka Duszpasterstwa Rodzin, który opublikował „Małżeńskie Drogi Krzyżowe”.